Vanaf 15 februari wil men in Vlaanderen alle eerstelijnszorg­verleners vaccineren.  Ook in Diksmuide zal dit gebeuren in zoverre de vaccins uiteraard tijdig geleverd worden.  Schepen van volksgezondheid Katleen Winne maakt zich alvast sterk dat het vaccinatiecentrum in het voormalig zwembad De Kupe hiervoor tijdig klaar zal zijn. (foto)  Intussen is ook het testcentrum voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) in de jongensschool van Woumen klaar.  Daar zal men leerlingen uit de Diksmuidse scholen kunnen testen.  Ook daar zijn, net als in De Kupe, grote inspanningen geleverd door de stadsdiensten en hun medewerkers.

Volgens schepen Winne is het de bedoeling dat de mensen die in de frontlinie staan eerst gevaccineerd worden.  Daar zijn naast de zorgmedewerkers van de ziekenhuizen en de eerstelijnsgezondheidszorg, ook de zorgverleners die paraat staan in het triagecentrum bij.  Ook de vrijwilligers en medewerkers die in het vaccinatiecentrum zelf zullen werken, worden bij voorrang gevaccineerd.
Maar vooraleer over te gaan tot het effectief inenten, wordt eerst nog proefvaccinatie voorzien in De Kupe.  Dat zal volgens Katleen Winne gebeuren van zodra alles operationeel is.  Meteen zal dan ook duidelijk worden of en waar er nog eventueel moet bijgestuurd worden.  Verder hoopt men ook tijdig over de nodige software voor deze grootschalige operatie te beschikken.  Deze  moet aangeleverd worden door de hogere overheid.
Intussen kregen in januari al een paar honderden inwoners hun eerste dosis.  Naast de bewoners en medewerkers van de woonzorgcentra Yserheem en Zilvervogel kregen ook de actieve Diksmuidse huisartsen al een vaccin.  Dit laatste gebeurde met de restdosis uit de flacons voor de WZC’s.  De bewoners van  Zilvervogel krijgen vandaag hun tweede prik en in de loop van februari mogen ook de bewoners van Yserheem en de medewerkers van beide WZC’s aanschuiven voor een tweede prik.
Gisteren verscheen nog het bericht over weinig vaccinatiebereidheid bij medewerkers van WZC’s, vooral over de taalgrens.  Maar de Diksmuidse schepen van volksgezondheid was alvast blij te kunnen vaststellen dat het personeel in beide Diksmuidse WZC’s wel een zeer grote vaccinatiebereidheid had.  Voor haar valt en staat alles met een goede informatieverstrekking.  De enkelingen die geen vaccin namen, hadden volgens Katleen Winne hiervoor een gegronde reden.

Diksmuide is dus klaar voor zijn vaccinatiecampagne, waarbij er 13.639 Diksmuidelingen die ouder zijn dan 18 jaar het vaccin zullen kunnen krijgen.  Tenminste als de nodige vaccins geleverd worden. (DLD)

foto : FB Diksmuide