De voorbije jaren kon de Woumense muziekmaatschappij Hoger Op geen eretekens uitreiken door de beperkingen die tijdens de corona-pandemie werden opgelegd. Maar uitgesteld is niet verloren, dus mocht men tijdens de voorbije zomer een pak eretekens uitreiken.  Evenwel konden niet alle gehuldigden aanwezig zijn tijdens deze verlofperiode.  Voorzitter Rudi Jacques had alvast een veertigtal eretekens klaar liggen voor zijn muzikanten.  En hij was zelf ook nog eens tevreden dat hij bij het Woumens korps, in tegenstelling tot andere fanfares en harmoniën in de streek, wel nog op zoveel trouwe muzikanten mag blijven rekenen.

Voor vijf jaar lid was er een pin voor Audrey Desmyter, Kyara Desmyter en Hendrik Popeye.  Ferieke Herrewyn ontving een pin voor 10 jaar majorette.  Matthias Averbeke , Whoopi Samyn , Frank Devos, Maikel Devos en Thamara Devos werd een kristallen ereteken opgespeld omwille van hun 15 jaar lidmaatschap. Een kristallen ereteken -20 jaar lid- was er voor  Pieter Tampere , Mireille Vercoutter en  Robin Verhelst. Ingrid Berghman, Lutgart Boone en Juliana Buggenhout werden gevierd omwille van 30 jaar lidmaatschap.  Voor 35 jaar kregen Jean-Pierre Huyghe , Rudi Jaecques en  Katrien Braem een parel ereteken.  Nancy Jaecques  en  Geert Maene mochten dan weer aanschuiven voor een robijnen ereteken omwille van 40 jaar muzikant zijn.  Een saffieren ereteken was er voor het 45-jarig lidmaatschap van Danny Huyghebaert en Rik Coupé.  Rita Poublon, Geert Averbeke, Frank Huyghe en Franky Vanroose mochten een gouden ereteken meenemen als dank voor hun 50-jarige trouw aan Hoger Op.  Julien Beuselinck ontving tenslotte postuum een massief zilveren ereteken daar hij 75 jaar muzikant was bij diverse maatschappijen.

Robrecht Devos en Johny Salembier ontvingen een provinciale onderscheiding voor hun 45 jaar bestuurslid zijn. En er waren ook nog nationale oorkonden voor Dirk Ista: Zilveren medaille der Orde van Leopold II, Geert Averbeke: Zilveren medaille der Orde van Leopold II 35 jaar bestuurslid, Leon Dewyze:60 jaar muzikant Gouden medaille der Orde van Leopold II, Johny Salembier: 60 jaar muzikant Zilveren medaille der Kroonorde, Werner Vlamynck: 60 jaar muzikant Gouden medaille der Kroonorde, Franky Vanroose: Zilveren medaille der Orde van Leopold II.
Tenslotte was er ook nog een Medaille van de minister van Cultuur – Vlaamse Overheid: Ronny Tampere 35 jaar dirigent en Robrecht Devos, Leon Dewyze en Johny Salembier voor hun 60-jarig lidmaatschap van de Koninklijke muziekmaatschappij Hoger Op. (DLD)

foto : Stefaan Debruyne