De Diksmuidse landbouwers zijn zwaar ontgoocheld in het project waarmee Fluvius internet wil brengen in het landelijk Diksmuide.  Waar nutsbedrijf Fluvius begin 2020 nog aankondigde met een proefproject sneller internet naar het landelijk Diksmuide te brengen, is dit na de vroege euforie een koude douche gebleken toen de offertes voor deze aansluitingen in de brievenbus van de landbouwers vielen.  Internetaansluitingen die meer dan 10.000 euro kosten zijn geen uitzondering.  Joël Coppenolle, voorzitter van de Diksmuidse afdeling van de landbouworganisatie Algemeen BoerenSyndicaat (ABS), bond intussen de kat de bel aan.  Zelf ontving hij een offerte van bijna 14.000 euro om internet te brengen op zijn boerderij die op 541 meter van de openbare weg ligt, een afstand die in het landelijk gebied niet uitzonderlijk is.  Meer dan 50 landbouwers ondertekenden intussen een protestpetitie die hun ongenoegen moet onderstrepen.  Bij hen een landbouwer met een bedrijf op 900 meter van de openbare weg die een torenhoge offerte kreeg.  En volgens de initiatiefnemers zijn er in Diksmuide minstens nog dubbel zoveel misnoegde landbouwers.  Niettegenstaande private elektriciteitsbedrijven een gelijkaardige glasvezelkabel voor een tiende van de door Fluvius aangerekende prijs vragen, blijft het nutsbedrijf onverminderd achter zijn offerte staan.  Woekerprijzen, zo luidt het bij de ontgoochelde landbouwers.

Plaatselijk ABS-voorzitter Joël Coppenolle legt ons zijn offerte voor.  Om internet van de openbare weg naar zijn 541 meter verder gelegen boerderij te brengen, vraagt Fluvius voor deze glasvezelverbinding 13.637 euro.  En dan moet de landbouwer nog zelf instaan voor het delfwerk en de wachtbuis.  Als ook Fluvius deze bijkomende werken moet uitvoeren, dan loopt de factuur op tot meer dan 51.000 euro.  Navraag bij een privaat Diksmuids bedrijf leert dat men dit makkelijk voor een tiende van de prijs kan doen.  Vraagt Fluvius meer dan 20 euro per meter, een privaat bedrijf vraagt voor dezelfde kabel slechts … 2 euro.  Voor Joël Coppenolle onbegrijpelijk dat een publiek bedrijf als Fluvius dergelijke tarieven hanteert terwijl internet in deze tijden toch een basisrecht zou moeten zijn.  Niet alleen een landbouwbedrijf heeft er dagelijks nood aan voor haar digitale verplichtingen om aangiftes  voor mestbank en verzamelaanvragen in te dienen, ook robots die hun opgang maken in het modern landbouwbedrijf werken ermee.  En tenslotte zijn er ook op landbouwbedrijven kinderen die in coronatijden internet nodig hebben voor het afstandsonderwijs.
Dit proefproject had er volgens de ABS-voorman voor moeten zorgen dat er geen digitale kloof ontstond in het landelijk Diksmuide maar het tegendeel blijkt nu waar.   Fluvius zorgt voor financiële belemmeringen om de digitale kloof te dichten.  Joël Coppenolle trok met Diksmuids schepen Marc Deprez en burgemeester Lies Laridon, zelf lid van de raad van bestuur van Fluvius (het vroegere Infrax Limburg) en voorzitter van de raad van bestuur van Infrax West, naar het nutsbedrijf.  Zowel het tegenvoorstel om te mogen werken met een private glasvezelkabel zoals dit ook gebeurt bij industriële bedrijven, als een tweede optie om te werken met een voor iedere landbouwer gelijke forfaitprijs van 2.000 euro viel bij het Fluvius van raad van bestuurslid Lies Laridon in dovemansoren.   Onbegrijpelijk voor de Diksmuidse landbouwers die ook nog eens moeten vaststellen dat er intussen wel gratis aansluitingen gebeuren voor bewoners die op minder dan 15 meter van de openbare weg liggen.  Des te meer frustrerend omdat dit ook vaak ongevraagde aansluitingen zijn die door betrokkenen nooit zullen gebruikt worden omdat ze al andere internetverbindingen gebruiken …
Inmiddels is de noodoproep van de Diksmuidse landbouwers ook al doorgedrongen tot het nationaal niveau van de landbouworganisatie ABS.  Nationaal voorzitter Hendrik Vandamme wil alvast de excuberante prijzen van Fluvius aankaarten bij de ministers Demir en Crevits.
En intussen blijft het ongenoegen nog verder stijgen bij de Diksmuidse landbouwers, die stijgende temperatuur is dagelijks vast te stellen op de diverse sociale media-kanalen die gelukkig voor de landbouwers bereikbaar blijven via 4G.  Een digitale boerenkrijg lijkt intussen volop te woeden in Diksmuide. (DLD)