Sinds vorig jaar is er in de Esense Kruisstraat nog enkel plaatselijk verkeer toegelaten. (foto archief)  Maar niet alleen doorgaand verkeer werd er geweerd, ook landbouwers die ervan gebruik maakten om via de Maagdhoek naar hun landerijen te rijden in de Bethoostersche Broeken, moesten sindsdien een ommetje maken via het rondpunt Eikhof en de Esense dorpskom.  Omdat niet alle Esenaars achter deze beslissing stonden, kwam het statuut van de Kruisstraat maandagavond opnieuw op de dagorde van het Esens Bewonersplatform.  Schepen van dorpen Marc Deprez stelde voor om hierrond een volksraadpleging te houden in Groot-Esen.  Esenaars zullen volgens de schepen nog dit najaar kunnen kiezen tussen landbouwvoertuigen door het dorp, ofwel door de Kruisstraat.  Meteen wordt deze Esense volksraadpleging een primeur voor Diksmuide.

In het voorjaar van 2018 kreeg de Kruisstraat in Esen een ander statuut, ze werd voorbehouden voor plaatselijk verkeer.  Dat kwam er toen ook na overleg met het Esens Bewonersplatform en de bewoners van de Maagdhoek en de Kruisstraat die geconfronteerd werden met hoge snelheden in hun straat.  Daarnaast was er ook sluipverkeer waarbij automobilisten de gewestwegen Klerkenstraat, Esenweg en Roeselarestraat ontweken.  Maar de landbouwers uit Esen, Woumen en Klerken, die deze weg gebruikten om naar hun graasweiden of graslanden in de Bethoostersche Broeken te rijden, begrepen toen niet dat er geen uitzondering werd gemaakt voor landbouwvoertuigen.  Een systeem dat in andere gemeenten als Koekelare en Kortemark wel wordt gebruikt.  Hierdoor werden de landbouwers, die de Kruisstraat samen met de Warestraat gebruiken als doorsteek naar de Bethoostersche Broeken, verplicht via het rondpunt Eikhof en door het dorp van Esen naar hun landerijen te rijden.  Of dit behouden blijft, dan wel er opnieuw landbouwvoertuigen zullen toegelaten worden in de Kruisstraat, daarover zullen de Esenaars dus dit najaar kunnen kiezen.  Hoe deze volksraadpleging in praktijk zal georganiseerd worden, dat moet nog uitgewerkt worden.  Maar volgens schepen Deprez is het wel de bedoeling hier alle bewoners van Esen bij te betrekken. Toch zal het een volksraadpleging op vrijwillige basis zijn, niemand zal verplicht worden hierover zijn stem uit te brengen. (DLD)