BOB Kaaskerke december 2013

Bij een dodelijk ongeval kwam in zone Polder eind september een 18-jarige studente uit Bovekerke om het leven toen ze werd aangereden door een 38-jarige chauffeur met 2,39 promille in zijn bloed.  Diksmuideling Andy Vermaut sluit zich nu aan bij de oproep van de mama van de verongelukte studente om niet te rijden als men alcohol drinkt en pakt daarvoor uit met een boomactie. Maar aan de vooravond van de jaarlijkse BOB-campagne blijkt uit cijfers van het eerste semester van 2019 dat in politiezone Polder nog steeds veel chauffeurs niet overtuigd zijn dat alcohol en drugs niet samengaan met verkeer. Daarenboven moet zone Polder zijn BOB-campagne rond de jaarwisseling een week opschorten wegens gebrek aan personeel.

Naar aanleiding van dodelijke ongevallen, te wijten aan alcohol en drugs, komt steevast de roep naar nultolerantie opsteken.  Volgens korpschef van politiezone Polder Johan Geeraert is het niet aan de politie om standpunt in te nemen in deze discussie.  Wel stelt de zonechef dat er toch een probleem is met de houding die chauffeurs aannemen.  Voor Johan Geeraert drinkt men gewoon geen alcohol als men deelneemt aan het verkeer.  Op vandaag wordt er echter nog te vaak gerekend: hoeveel glazen kan/mag men drinken om wel of niet te tekenen, en kan een joint kwaad?
En los van het promillegehalte is er ook een probleem met de handhaving.  Men mag immers nog zoveel regels maken, als men niemand heeft om daarop te controleren, dan blijven het voor zonechef Geeraert zinloze regels.  Daarenboven blijven ook de procedures rond alcohol omslachtig.  Bij positieve vaststellingen is men immers al vlug een uurtje kwijt aan administratieve rompslomp.  Als daar ook nog eens dronkenschap bijkomt en een dokter moet gevorderd worden voor een bloedproef is het al helemaal om zeep.
Bij politiezone Polder zet men hard in op de aanpak van alcohol en drugs in het verkeer.  Hoe meer men zoekt, hoe meer men vindt, zone Polder heeft dan ook een uitgebreid wegennet.  Maar deze aanpak toont wel aan dat er nog steeds hardleerse chauffeurs zijn.  Tijdens het eerste semester van 2018 waren er 81 positieve testen op alcohol, in 2019 waren dat er 119, een stijging met 45%.  Voor drugs waren dat er in 2018 49, dit jaar waren dit er tijdens de eerste zes maanden 58, een stijging met 18%.  Het blijft dus nog steeds dromen van een spontane nultolerantie.
Vandaag start de winter-BOB-campagne al moet gezegd dat bij politiezone Polder het jaar door BOB-campagnes worden gevoerd, zij het binnen de mogelijkheden van het korps.  PZ Polder heeft immers nog heel wat andere zaken waarin ze moet tussenkomen, zo stelt Johan Geeraert nog. Hierdoor kampt men regelmatig met personeelstekort waardoor men alvast tijdens de nieuwe BOB-campagne tussen 30 december en 6 januari een week lang geen extra alcoholcontroles zal kunnen uitvoeren, zo was deze morgen te horen op Radio 1.  Wel gebeuren er dan uiteraard nog altijd alcoholcontroles bij het gewoon nazicht.

Intussen wil Diksmuideling Andy Vermaut een bijkomend bos van 100 hectaren aanleggen onder de naam Europees Regenboogwoud.  Hij wil daarin meerdere thema’s onderbrengen.  Zo wil hij 1 hectare bos opdragen aan de verongelukte jonge vrouw uit Bovekerke.  Wie meer info wenst over dit bosinitiatief, kan terecht bij Andy Vermaut (0499/357.495). (DLD)