Wakkere Diksmuidelingen hadden het reeds opgemerkt : het door Diksmuide verspreid persbericht rond de weigering om een vergunning af te leveren voor een nieuwe vestiging van supermarktketen Jumbo aan de Woumenweg was verschillend van de officiële mededeling op de stedelijke website.  En waarom werd de eigenlijke reden voor de weigering niet bekend gemaakt, het zijn vragen die de buurtbewoners laten vermoeden dat er nog een verborgen agenda bestaat rond de vergunning voor de inplanting van deze winkel aan de Woumenweg.  Maar volgens schepen van vergunningen Marc Deprez kan men als stadsbestuur onmogelijk meer info geven over een weigering van een vergunning zonder haar neutraliteit als bestuur te schenden.

Er blijven volgens Karel Van den Abeele, die enkele buurtbewoners vertegenwoordigt, nog meer vragen rond de weigering onbeantwoord.  Naast de reden van het ongebruikelijk officieel persbericht rond de weigering van een omgevingsvergunning, werd opmerkelijk ook de eigenlijke enige officiële gebruikte reden voor de weigering in eerste instantie geschrapt in de mededeling op de stedelijke website.  In het verspreid persbericht is wel sprake van ontoelaatbare afwijkingen op vlak van verharding.  Maar voor de buurtbewoners is dit laatste alvast weinig geloofwaardig : het niet voldoen aan de voorschriften van verharding kan moeilijk een reden zijn om aan te nemen dat de aanvraag wettelijk niet in orde is.  Verder blijft de inhoud van het persbericht zeer beperkt.  Daarbij wordt volgens de buurtbewoners alvast met geen woord gerept over het advies van de Gecoro, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.  Deze stelde dat de aanvraag niet alleen strijdig is met de bouwvoorschriften van het BPA Tuinwijk, maar ook met de voorziene bestemmingen van het plan dat de zone aan de Woumenweg voorbehoudt voor geconcentreerde woningbouw.  Handel wordt daarin gezien als een nevenfunctie.  Verder betreuren de buurtbewoners dat Diksmuide geen uitspraak doet over de gevolgen voor de verkeersafwikkeling in de Woumenweg en het woon- en leefgenot van de buurtbewoners.  Voor hen is dat duidelijk ondergeschikt  aan het beoogd geldgewin van buitenlandse investeerders.  Daarenboven is het voor de buurbewoners nog opvallend dat voor Diksmuide de bijkomende tewerkstelling door de komst van Jumbo blijkbaar belangrijker is dan de mogelijke sluiting van winkels in zowel het centrum van Diksmuide als in Woumen, het dorp dat eveneens aansluit op de Woumenweg waar Jumbo zich wil vestigen.  Voor hen is het duidelijk, Diksmuides communicatie rond de weigering is wel heel eng wat een verborgen agenda doet vermoeden.

Verder is het volgens de woordvoerder van de buurt ook onduidelijk wat de eigenlijke reden is van dit ongebruikelijk persbericht dat voor deze weigering werd gebruikt.   Maar volgens schepen van vergunningen Marc Deprez besefte het stadsbestuur tenvolle dat de problematiek van deze vergunning volop leefde binnen Diksmuide.  Daarom wilde men een open communicatie wat resulteerde in een persbericht.  Wel verscheen er op de stedelijke website in eerste instantie een afwijkende versie van het verspreid persbericht.  Maar de reden hiervan was enkel technisch, een tekortkoming die na vaststelling werd opgelost.  Verder was het, naast  het feit dat de aanvraag niet in orde was op vlak van verharding, volgens schepen Deprez niet mogelijk extra verduidelijking te geven rond de verdere  beweegredenen voor de weigering.  Een verdere reden voor de weigering geven zou volgens hem ook ongepast geweest zijn.  Daarenboven wilde Diksmuide rond dit dossier ook geen inhoudelijke discussie voeren.
Schepen Marc Deprez onderstreept tenslotte nog dat ook in dit dossier Diksmuide zich neutraal wil opstellen.  Indien de bouwheer alsnog een nieuwe aanvraag zou indienen, dan zal ook deze aanvraag op een neutrale wijze en met respect voor alle partijen behandeld worden. Maar of de bouwheer een nieuwe aanvraag zal indienen, daarvan is het Diksmuids stadsbestuur vooralsnog onwetend.  (DLD)