Vorige week raakte bekend dat Diksmuide de nieuwe verbindingsweg tussen de IJzerdijk en de Kapellestraat op slot wil houden.  Deze weg komt er omdat bij de aanleg van de kwartring de Kapellestraat wordt geknipt.  Met de Marie Declerckstraat, zoals deze nieuwe weg gaat heten, komt er een alternatieve verbinding naar Sint-Jacobskapelle.  Deze weg had volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de bouwheer van de kwartring, al deze week moeten open gaan.  Maar nog volgens AWV wilde Diksmuide dit niet omdat er momenteel te veel wandelaars en fietsers zijn bij IJzerboomgaard. Volgens burgemeester Lies Laridon was dit evenwel niet de echte reden, waarmee ze meteen wel de berichtgeving van AWV onderuit haalt. En dat valt dan weer niet in goede aarde bij de Vlaamse wegbeheerder die op haar beurt de Diksmuidse burgemeester tegen spreekt.

Doordat de Marie Declerckstraat niet werd open gesteld, wordt het verkeer verplicht verder de omleidingsweg langs de Sint-Jacobsstraat te volgen.  En dat zou nog duren tot minstens begin volgend jaar.  Maar ook deze straat ligt, net zoals de nieuwe verbindingsweg, een eind voorbij IJzerboomgaard.  Het was dan ook niet duidelijk wat de invloed was van wandelaars en fietsers op de verkeersstromen van beide wegen, laat staan waarom hierdoor de nieuwe weg op slot moest blijven.
Maar volgens burgemeester Lies Laridon was dit dan ook niet de echte reden waarom Diksmuide deze straat op slot houdt.  Voor haar is de openbare verlichting langs de nieuwe straat de echte reden.  Deze moet nog geplaatst worden en bij die werken zou men, bij de plaatsingswerken, deze straat opnieuw moeten afsluiten.  Voor Lies Larion heeft het dan ook geen zin om de omleiding om de haverklap te wijzigen, het zou voor haar alleen maar leiden tot communicatiestoornissen en frustraties.
Maar AWV reageert geprikkeld op deze melding van burgemeester Laridon.  De wegbeheerder stelt onomwonden dat haar berichtgeving wel degelijk correct is en houdt deze ook aan op haar website.  Voor haar haalde Diksmuide wel degelijk het fiets- en wandelverkeer bij IJzerboomgaard aan om de weg op slot te houden.  En dat staat los van de openbare verlichting die nu door burgemeester Laridon wordt gebruikt.  De werken aan de openbare verlichting zitten immers nog maar in de voorontwerpfase.  Een uitvoeringsdatum is daarom nog niet gekend.   Laat staan dat deze verlichting al begin volgend jaar zou geplaatst zijn, want dan zou, nog volgens Diksmuide, deze weg kunnen open gaan.
Het gekrakeel is alvast opmerkelijk want Diksmuide kan beter geen ruis op de lijn met AWV hebben.  Het Agentschap is immers bouwheer van Diksmuides kwartring en voor een vlotte realisatie moet AWV nog de knelpunten met de ondertunneling van de spoorlijn en de juridische strijd rond de aansluiting met de Woumenweg oplossen.   En ook de heraanleg van de Iepersteenweg, die in een zeer slechte staat verkeert, alsook het herstel van de verkeerslichten aan de Hoge Brug die ook op Diksmuides lijstje staan, vallen onder de bevoegdheid van AWV. (DLD)