De stedelijke crisiscel heeft beslist dat zowel de paaskampen, weliswaar in een kleinere bezetting, als het blokkot kunnen doorgaan, ondanks de verstrengende coronamaatregelen.  Voor de paaskampen werden extra locaties gezocht zodat ze kunnen doorgaan in kleinere bubbels van 10 kinderen.  Ook ouders zullen daarbij extra helpen voor de opvang.  Voor het blokkot, dat populairder dan ooit blijkt te worden, zijn er vijf locaties waarbij men er nu ook meer organiseert in de dorpen.  Intussen is al 15,59% van de Diksmuidelingen gevaccineerd en het aantal besmettingen blijft in Diksmuide verder dalend.

Bij een rondvraag bleek er bij de studenten een opvallende nood om locaties te hebben, niet alleen in het centrum maar ook in de dorpen.  Daarom is er nu mogelijkheid om tussen 3 en 18 april te studeren in OC Zonnestraal, OC Ingelram in Esen, OC Ter Zaele in Beerst, OC Volcraven in Oostkerke en OC De Kring in Keiem.  Deze maal zijn er minder plaatsen in het centrum omdat deze gebruikt worden voor de paaskampen.  Reseveren kan vanaf maandagavond 29 maart om 20 uur.  Daarvoor : klik hier.
Extra noodopvang voor de scholen blijkt volgens de jeugddienst die een rondvraag deed, niet nodig.  De Diksmuidse onderwijsinstellingen voorzien hierin zelf.  Hiermee is volgens schepen Marc De Keyrel het werk mooi verdeeld, de scholen voorzien opvang in de lesvrije week, het stadsbestuur tijdens de paasvakantie.

Intussen blijken de besmettingscijfers, in tegenstelling tot de landelijke die stijgend zijn, in Diksmuide dalend.  De laatste zeven dagen werden nog slechts 17 besmettingen vastgesteld.
Momenteel is met 2.130 stadsgenoten die al een eerste coronaprik kregen, 15,59% van de Diksmuidelingen gevaccineerd.  Opvallend is wel dat de Diksmuidelingen voor de vaccinaties zeer punctueel zijn : nagenoeg iedereen bevestigt en er zijn weinig afwezigen.  Tevens melden de meesten zich op het correct uur aan waarmee meteen ook wachtrijen worden voorkomen.  Vandaag krijgen er in De Kupe opnieuw 88 Diksmuidelingen een prik en volgende week woensdag zijn er opnieuw 200 voorzien.  Daarbij wordt de groep van 80-plussers gevaccineerd.
Voor de reservelijst meldden zich intussen 550 65-plussers.  Al is het weinig waarschijnlijk dat ze allemaal zullen opgeroepen worden vermits men in Diksmuide weinig annulaties heeft. (DLD)