Ook in Diksmuide zullen de kinderen tussen 5 en 11 jaar zich in schoolverband kunnen laten vaccineren tegen covid-19.  Hiervoor werd met de Diksmuidse scholen een samenwerking uitgewerkt.  Maar uiteraard kan er nog steeds geopteerd worden om ook de kinderen individueel te laten vaccineren in Diksmuides vaccinatiecentrum.  Maar op welke plaats kinderen ook gevaccineerd worden, er moet nog steeds een schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming zijn van de ouders.  Ouders kunnen er verder ook nog altijd voor kiezen hun kinderen niet te laten vaccineren.  De vaccinaties voor kinderen zijn voorzien in de weken na 15 januari op woensdagnamiddag, zaterdagnamiddag en zondagvoormiddag.  Ook de inhaalprikken die nog moeten gebeuren voor volwassenen zullen aan deze dagen gekoppeld worden.  Maar normaal zullen tegen 15 januari alle volwassen Diksmuidelingen hun boosterprik gekregen hebben, indien uiteraard aan de noodzakelijke termijn is voldaan.

Kinderen die zich laten vaccineren in schoolverband zullen met de klasgenootjes en onder begeleiding van een leerkracht naar het vaccinatiecentrum gaan.  Maar mogelijks kan de school er ook voor opteren om gebruik te maken van het mobiel vaccinatieteam die dan de prik op school geeft.  Wie opteert voor een vaccinatie in schoolverband zal vooraf een online formulier moeten invullen.  De link daarvoor zal via de school bezorgd worden.  Ook kinderen die in Diksmuide school lopen maar in een andere gemeente wonen, zullen van deze mogelijkheid kunnen gebruik maken. Aan de hand van de inschrijvingen organiseert dan het vaccinatiecentrum het bezoek aan De Kupe.  De vaccinaties in schoolverband zullen voor het eerste vaccin plaats vinden tussen 17 en 21 januari.  Het tweede vaccin plant men in tussen 7 en 11 februari.
Wie kiest voor een individuele vaccinatie moet de persoonlijke uitnodiging van de Vlaamse Overheid afwachten.  Deze vaccinatie verloopt identiek als deze van de volwassenen.  Wel is dit in De Kupe enkel mogelijk voor kinderen die ook in Diksmuide wonen. Deze vaccinaties zullen voor het eerste vaccin plaats vinden tussen 26 januari en 6 februari, voor het tweede vaccin is dat tussen 16 en 27 februari.
Wie opteert voor de vaccinatie in schoolverband moet uiteraard geen gevolg meer geven aan de individuele uitnodiging die men krijgt van de Vlaamse Overheid.
Tenslotte kan men er ook nog steeds voor kiezen het kind niet te laten vaccineren.  Maar net als bij volwassenen wordt wel gevraagd, voor een goede planning, om deze vaccinatie online te weigeren.  Maar anders dan bij volwassenen zal dit niet telefonisch kunnen via het callcenter.  Wel kan men hiervoor ook langs gaan in het vaccinatiecentrum.  Daarbij moet men dan wel in het bezit zijn van de identiteitskaart van zowel een ouder als van het kind.

Uitgebreide informatie over de vaccinatie van de kinderen vindt men op www.laatjevaccineren.be. (DLD)