Maandagavond kon op de Diksmuidse gemeenteraad al vernomen worden dat het Diksmuids vaccinatiecentrum op 1 maart verhuist naar het voormalig financiecentrum aan de Woumenweg dat aangekocht werd door politiezone Polder.  Het vaccinatiecentrum zou er onderdak kunnen krijgen tot de sloophamer wordt bovengehaald.  Maar die boodschap zorgde woensdagavond voor onrust bij leden uit de politieraad.  Omdat het einde van de pandemie nog niet in zicht is, vreesden de politieraadsleden dan ook dat de bouw van het nieuw zonaal politiekantoor hierdoor vertraging zou oplopen.  Maar volgens politieraadsvoorzitter en Diksmuids burgemeester Lies Laridon is het nog steeds de bedoeling dat het gebouw nog uiterlijk in het najaar van 2022 gesloopt wordt.  De politie zal steeds voorrang krijgen op het vaccinatiecentrum, zo beloofde Diksmuids burgemeester Laridon.  Daarenboven kondigde ze, terwijl de vierde coronagolf nog welig tiert, ook al aan dat het Diksmuids vaccinatiecentrum de deuren gaat sluiten tegen eind april volgend jaar.  Daarnaast worden bij de verhuis naar het financiecentrum de vier vaccinatielijnen die er op vandaag zijn in De Kupe ook al afgebouwd naar twee.

Vraag is dan ook, indien er alsnog na de huidige boosterprik, er nog eentje moet gezet worden, waar dit kan gebeuren als in het najaar van 2022 het financiecentrum wordt gesloopt en niet meer bruikbaar is.  Dan zal eens te meer een nieuwe locatie moeten gevonden worden anders dreigt Diksmuides vaccinatiecentrum op straat te staan.  Wordt wellicht, net als de pandemie, vervolgd. (DLD)