Staat de waterhuishouding op de nieuwe Tuinwijk-verkaveling volop in de belangstelling, toch betekent dit niet dat er niet gebouwd wordt op wat Diksmuides bouwreserve voor de komende tien jaar moet zijn. Uiteindelijk moeten daar 158 nieuwe woningen en 22 appartementen komen.  Toch zijn er tot dusver enkel sociale woningen en appartementen gebouwd.  Vandaar dat op de voorbije gemeenteraad raadslid Eric De Keyser (Vooruit) vroeg wat meer vaart te zetten achter de realisatie van deze verkaveling.  Maar volgens schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) werden er door huisvestingsmaatschappij De Mandel reeds 22 appartementen gebouwd.  Daarnaast realiseerde IJzer en Zee ook al 12 woningen en 16 stuks worden nog gebouwd door De Mandel.  Verder zullen er ook nog 25 woningen gebouwd worden door de Diksmuidse private bouwmaatschappij Covemaeker.  Resten er nog 105 bouwkavels op het terrein die normaliter na de zomer van 2022 door de West-Vlaamse Intercommunale WVI te koop zullen aangeboden worden.

Maar volgens raadslid Eric De Keyser moet de verkaveling zelf ook nog afgewerkt worden.  Zo bleek, toen de eerste bewoners er zich kwamen vestigen en zich wilden inschrijven in de bevolkingsregisters, dat er zelfs nog geen straatnaamborden stonden.  Niettegenstaande de straatnamen nog tijdens de vorige bestuursperiode werden goedgekeurd, zag men zich verplicht er vlug enkele tijdelijke houten straatnaamborden (foto) te plaatsen.  Daarnaast zijn ook de aansluitingen van de verkaveling met de aanpalende straten als de Tuinwijk, de Rijkswachtstraat en De Royaertstraat nog steeds niet gerealiseerd.  En ook op de voorziene fietsverbindingen naar deze zelfde straten is het nog steeds wachten.  En dat is volgens het raadslid niet alleen belangrijk voor de verkaveling zelf maar ook voor een vlugge en veilige verbinding naar de sportsite van De Pluimen en naar de scholen Klimop en Pluimpje.  Tenslotte had raadslid De Keyser nog een suggestie mee.  Hij stelde voor om een fietsverbinding te maken op het einde van de wadi zodat er een verbinding komt tussen de twee lussen van de verkaveling.  Volgens Eric De Keyser zou het mogelijk moeten zijn om via een wandel-fietspad van 5 meter een vlotte kortere verbinding te maken voor voetganger en fietser.  Overigens wordt deze verbinding in de praktijk nu reeds gemaakt door menig fietser en voetganger over het op vandaag nog aarden tussenstuk.

Rest nog de vraag of Diksmuide zich ook aan het voornemen uit 2010 zal houden.  Toen heette het nog dat Diksmuidelingen voorrang zouden krijgen op deze verkaveling.  De voorkeur zou gaan naar kandidaten die reeds 3 jaar in Diksmuide wonen of reeds 3 jaar in Diksmuide hebben gewerkt.  Schepen Marc Deprez heeft alvast geen weet dat deze voorwaarde zou gekoppeld worden aan de verkoop van de kavels. Het is dus uitkijken welke voorwaarden de WVI zal bekend maken wanneer ze de 105 bouwkavels zal te koop aanbieden.  (DLD)