Nadat de loketten in het Diksmuids station enkele maanden terug dicht gingen, wil de NMBS nu ook een gedeelte van het Diksmuids station verhuren.  Nog tot 10 december kunnen kandidaten zich melden om vanaf 1 maart 2022 voor een periode van 8 jaar de vier lokalen aan de linkerzijde van de wachtzaal te huren.  Daarin bevonden zich voorheen ondermeer de loketten en de fietsenstalling.  Burgemeester Lies Laridon had al vroeger laten weten contact te zullen opnemen met de NMBS om het stationsgebouw een nieuwe invulling te geven.  De NMBS is nu bereid gevonden een gedeelte van het stationsgebouw, dat sinds de sluiting van de loketten ongebruikt is, te verhuren.  De NMBS hoopt een kandidaat te vinden waarbij er overdag iemand fysiek aanwezig is.

De vier ruimtes die te huur worden aangeboden hebben een gezamenlijke oppervlakte van 126 m².  De mogelijkheid wordt wel geboden om hiervan één ruimte te maken, al moet dit uiteraard gebeuren in overleg met de stabiliteitsingenieur.  Verder zijn aan de straatzijde de ruiten van de vroegere fietsenstalling nog ondoorzichtig.  Indien de huurder deze, om commerciële redenen, doorzichtig wenst te maken, dan kunnen deze, eveneens in overleg met NMBS vervangen worden.
Maar de NMBS stelt ook enkele voorwaarden aan de kandidaten, vooral op vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid.  Zo moet de huurder zijn afval correct sorteren.  Verder moet hij ook rekening houden met het verpakkingsbeheer en de energie- en waterbesparing.  Ook moet het pand ook toegankelijk zijn voor bezoekers en reizigers met een beperkte mobiliteit.
Tenslotte moet de huurder ook rekening houden met het imago van de NMBS.  Wel is het toegelaten om eventueel te werken met een onderconcessionaris, al moet deze laatste ook de goedkeuring krijgen van de NMBS.

Of er zich reeds geïnteresseerden of kandidaten gemeld hebben, daarover wil de NMBS om het correcte verloop van de procedure niet te verstoren, voorlopig niet communiceren. (DLD)