Op maandag 29 november organiseert de plaatselijke afdeling van het Vlaams Belang een soepverkoop tijdens de wekelijkse maandagmarkt.  Voor 2 euro kunnen de marktbezoekers een kom soep kopen.  De inkomsten van deze soepverkoop gaat integraal naar de vzw Huizen van Vlaamse Solidariteit.  Hiermee wil men volgens de plaatselijke voorzitter Johan Desender een sociale boodschap uitsturen, teveel Vlamingen leven immers volgens hem onder de armoedegrens.  En dat komt mede door de stijgende energiefactuur.  Daarom roept zijn partij op om het BTW-tarief op de energiefactuur te verlagen van 21 procent naar 6 procent.  In afwachting daarvan moet de opbrengst van de soepverkoop al wat soelaas brengen. (DLD)