Diksmuide doet een nieuwe poging om het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de Stationsbuurt goedgekeurd te krijgen.  Eerder trokken de wijkbewoners immers met succes naar de Raad van State om plannen van het vorig CD&V – SP.a-open-bestuur te laten vernietigen.  Nu opteert Diksmuide er volgens schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) voor om de draad weer op te nemen waar het volgens de Raad van State verkeerd is gelopen.  Daarbij wil men ondermeer het voormalig zwembad De Kupe opnieuw een openbare functie geven.  Verder wordt ook het aantal bouwlagen voor appartementgebouwen in de Laure Fredericklaan beperkt.  Maar helemaal verdwijnt deze hoogbouw hiermee niet uit de stationsbuurt.  Of deze wijzigingen dan ook voldoende zullen zijn voor de wijkbewoners zal dus nog moeten blijken.  Maar op de voorbije gemeenteraad waarschuwde N-VA-raadslid Bert Laridon al dat er in het dossier ook nog steeds voldoende juridische hiaten steken die ontstemde wijkbewoners voldoende mogelijkheden bieden om dit gewijzigd RUP opnieuw te laten vernietigen door de Raad van State.

Op de zitting benadrukte schepen Deprez de publieke functie en invulling die het nieuw stadsbestuur aan het voormalig zwembad wil geven.  Momenteel is daar voorlopig het vaccinatiecentrum ondergebracht.  Maar Diksmuide heeft een participatieproject opgestart zodat Diksmuidelingen voorstellen kunnen geven voor de definitieve publieke herbestemming van dit gebouw.  Opmerkelijk, opteert Diksmuide dan wel op vandaag voor een openbare functie, toch behoudt ze in het RUP voor deze site de inkleuring als woonzone.  Maar voor schepen Deprez vormt dit geen probleem, men kan immers gebouwen in een woonzone steeds een openbare functie geven.   Bijgevolg kan deze site voor hem een groene long worden die gecombineerd wordt met een woonfunctie.
Of deze werkwijze aan de wijkbewoners voldoende zekerheid zal geven dat er ook op langere termijn dan toch geen bouwprojecten worden gerealiseerd op deze site, is uiteraard nog de vraag.  En ook de hoogbouw in de Laure Fredericklaan (foto), die de wijkbewoners niet konden verzoenen met de laagbouw van hun woonwijk, verdwijnt niet helemaal uit het RUP-voorstel.  Wel wordt volgens schepen Marc Deprez het aantal bouwlagen er beperkt tot vier waarbij de laatste verwerkt zal zitten in de dakverdieping.
Voor raadslid Bert Laridon (N-VA) maakt Idee Diksmuide met deze werkwijze wel een bocht gezien ze in 2014 niet meestemde bij de goedkeuring van het toenmalige RUP.  Toen heette het dat Idee Diksmuide er inhoudelijke problemen mee had terwijl ze nu vasthoudt aan de toen nog gecontesteerde hoogbouw.  Wil Diksmuide zekerheid voor het RUP Stationsbuurt dan zal volgens Bert Laridon Diksmuide wel degelijk zijn huiswerk helemaal opnieuw moeten maken, inclusief een nieuw openbaar onderzoek en een voorlegging aan de Gecoro, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.  Vreest hij dan ook dat de lucht boven de stationsbuurt nog bijlange niet opgeklaard is, het laatste woord in dit dossier zal ook deze maal voor de wijkbewoners zelf zijn.
Tijdens de bespreking van dit punt verliet raadslid Claude Vindevogel (Idee Diksmuide) de digitale zitting wegens belangenvermenging als mede-eigenaar van een pand in de Laure Fredericklaan waar de hoogbouw zou komen. (DLD)