Tijdens een korte plechtigheid op het Diksmuids stadhuis werden door politie Polder niet minder dan 69 eretekens uitgereikt aan haar personeelsleden voor hun jaren in dienst van de politie (foto onder). Van die gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om commissaris Wim Merlevede (rechts foto boven) uit te wuiven die na 37 jaar dienst zijn kepie aan de kapstok mag hangen. Wim Merlevede begon op 1 april 1987 bij de toenmalige gemeentepolitie van Diksmuide en zal volgende week vrijdag als lid van de geïntegreerde politie met pensioen gaan. Meteen neemt Diksmuide afscheid van de laatste officier van politie Polder die in eigen stad woont.

Na enkele omzwervingen in de private sector tijdens de 80-er jaren die gekenmerkt werden door een moeilijke arbeidsmarkt, vond Wim Merlevede, die een opleiding als regent had genoten, zijn ware uitdaging bij de politie. Na zijn opleiding waarbij hij het officierenbrevet behaalde, kon hij terecht bij het korps van zijn eigen stad dat toen als commissaris Wim Laverge had. Op 1 april 1987 startte hij samen met Stefaan Gheerardyn die al eerder de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. En opmerkelijk, op diezelfde 1 april 1987 werd eveneens de eerste elektrische typmachine in gebruik genomen wat alleen al illustreert hoe de politiejob in de vier voorbije decennia is geëvolueerd. En onderweg ging in 1999 de gemeentelijke politie ook nog eens met de rijkswacht op in de huidige geïntegreerde politie.
Tijdens zijn 37-jarige carrière heeft hij niet alleen heel wat watertjes doorzwommen maar ook enkele politiekantoren zien passeren.

Gestart in het gebouw naast de ingang van de Boterhalle, verhuisde de politie enkele jaren later naar de Sint-Sebastiaanslaan. Tijdelijk, zo heette het toen, wegens grote onderhoudswerken. Die laatste kwamen er uiteindelijk niet maar de politie bleef wel in de voormalige school aan de Sint-Sebastiaanslaan.
Maar nog meer kantoren zag hij op plan passeren. Hij werkte op papier mee aan de invulling van 6 kantoren : in de Sint-Sebastiaanslaan, op de terreinen aan de achterzijde van de IJzertoren, bij de busstelplaats, op de rijkswachtsite, op de voormalige locatie van Wegen en Verkeer in Esen om te eindigen aan de Pluimstraat waar dan toch de plannen werkelijkheid worden.
Maar verhuizen naar dit nieuw gebouw zal hij niet doen, Wim slaat immers volgende week vrijdag de politiedeur achter zich dicht. Hij wordt opgevolgd door commissaris Toon Fonteyne. (links foto boven) (DLD)