De Esenaars zijn bezorgd over de veiligheid van de fietsers in hun dorp.  En deze bezorgdheid is doordrongen in de hele Esense gemeenschap want niet minder dan 665 petities werden maandagavond door Karel Van der Meeren als voorzitter van het Esense Bewonersplatform (BP) afgegeven aan de Diksmuidse burgemeester.  Hierin vragen ze dat men veilig kan fietsen van Esen naar Diksmuide.  En daarvoor hebben ze een alternatieve fietsroute van het Bedelf in Esen tot aan de spoorwegparking in Diksmuide uitgetekend aan de zuidzijde van de spoorweg.  Burgemeester Lies Laridon had op de overhandiging begrip voor het ongeduld van de Esenaars.  Maar de aanleg van fietspaden is nu eenmaal een langdurig proces doordat rekening moet worden gehouden met verschillende partners die elk hun eigen bezorgdheden hebben.  Evenwel zit er volgens de burgemeester wel degelijk beweging in de verschillende Esense fietspadendossiers.

Het Esens bewonersplatform bestaat tien jaar.  En evenveel jaren heeft men volgens haar voorzitter Karel Van der Meeren verschillende voorstellen voor fietspaden zien passeren die het fietsverkeer veiliger moeten maken.  Maar die verschillende voorstellen werden steevast om uiteenlopende redenen van de kaart geveegd.  De Boterdijk langs de Handzamevaart kon geen alternatief worden voor het fietsverkeer uit Vladslo omdat de Middenkust-polder bezwaren had.  Ook het fietspad langs de Vladslostraat ligt er nog steeds niet en daar doet dan weer het Agentschap Natuur en Bos (ANB) moeilijk en dan is er nog de fietssnelweg langs de spoorweg, die men nu volgens de jongste plannen voorziet aan de noordzijde van de spoorweg.  Dat Infrabel dit fietspad wil combineren met het sluiten van overwegen doorkruist ook daar nog steeds de fietspaddromen.   Met deze petitie toont Esen, dat de voorbije jaren een ware verjongingskuur heeft ondergaan, dat ze nu meer dan ooit bezorgd is voor de veelal jonge fietsers die nog steeds van de gevaarlijke gewestweg N35 moeten gebruik maken om naar Diksmuide te gaan.

Het Diksmuids stadsbestuur is volgens burgemeester Laridon verre van altijd de bouwheer van deze fietspaden, wel is ze in deze dossiers steevast een partner die streeft naar goede fietsverbindingen in Diksmuide.  Maar fietspadendossiers zijn vaak ingewikkeld door de verschillende partners die allemaal hun eigen inbreng willen hebben.  Zo zijn er veel technische barrières rond water, een te smalle brug, bomen en een vogelrichtlijngebied die ervoor zorgden dat het fietspad tussen Vladslo en Esen nog steeds enkel bestaat op de tekentafels.  Maakte maandagavond Diksmuids burgemeester Laridon de bedenking dat in dit dossier blijkbaar milieuoverwegingen zwaarder doorwegen dan de veiligheid van de fietsers, voor haar eigen Diksmuide stelt ze onomwonden dat veiligheid altijd op de eerste plaats zou moeten komen.  Ze was dan ook verheugd te kunnen aankondigen dat voor het fietspad langs de Vladslostraat er eindelijk een akkoord is met ANB rond de milieucompensatie.
Voor het fietspad langs de spoorweg, dat moet aansluiten op de reeds bestaande fietssnelweg die op vandaag stopt in Zarren, zijn de plannen dan weer nog steeds niet definitief.  Volgens Diksmuids schepen Marc Deprez zijn de studiebureaus wel opnieuw aan het werk gegaan.  Maar of de langs de spoorweg voorziene ventweg, die plaats moet geven aan zowel de fietsers, als aan landbouwvoertuigen, aan de noordzijde blijft, of dan toch aan de zuidzijde komt waar het Esens BP ze graag gerealiseerd ziet, ook daarover is er nog steeds geen uitsluitsel.

Met deze petitie wil Esen de Diksmuidse bestuurders alvast wakker houden voor hun fietsbezorgdheid.  En hiermee stopt het niet want maandagavond maakte voorzitter Van der Meeren al een nieuwe afspraak met het Diksmuids stadsbestuur.  Op 4 augustus wil Esen in een ware fietskaravaan naar Diksmuide komen om te horen bij het stadsbestuur welke vorderingen ze intussen gemaakt heeft in de diverse Esense fietspaddossiers.   Maar die fietskaravaan kan – uiteraard – enkel uitrijden als de coronamaatregelen ze tegen die tijd ook zullen toelaten. (DLD)