Met Allerheiligen verschenen in november van vorig jaar honderden bordjes op het Diksmuids kerkhof om vervallen concessies van graven te melden.  Wel is er nog tot 30 november van dit jaar mogelijkheid om een concessie te vernieuwen.  De uitbraak en afvoering van de graven, waarvoor geen verlenging werd aangevraagd, zal vermoedelijk pas in 2022 starten gezien er nog voorafgaandelijk een melding komt aan het kerkhof.  Op deze lijst zullen alle te verwijderen graven staan.  Toch wil schepen Martin Obin (CD&V) nog een soort peterschap geven aan nog goed bewaarde zerken waarvan de concessie is verstreken.  Hij wil deze zo bewaren en enkel de vervallen zerken opbreken.  Daarnaast wil hij ook onderzoeken of bestaande graven in een goeie staat die einde concessie zijn kunnen verkocht worden voor nieuwe begrafenissen.  Op vandaag is dit al mogelijk in Brugge. Bij de opruimoperatie op de kerkhoven zal er tenslotte ook rekening worden gehouden met het funerair erfgoed.

Maar indien alle vervallen graven worden ontruimd, dan dreigt er volgens raadslid Kurt Vanlerberghe (SP.a-open) dan toch een kaalslag op het Diksmuids kerkhof.  Op de voorbije gemeenteraad bevestigde schepen van begraafplaatsen Martin Obin dat er van de 809 vervallen concessies slechts voor 110 graven een verlenging werd aangevraagd.  Met de huidige aanvragen zullen dus bijna 700 zerken verdwijnen.  Maar een kaalslag zal er wellicht niet komen volgens de schepen gezien de vrij gekomen ruimte zal gebruikt worden voor nieuwe graven.  De vrije ruimte die er op vandaag is (foto archief) zal immers voor de komende vraag niet voldoende zijn.  Toch biedt de ontruiming wel mogelijkheden om de begraafplaats opnieuw in te richten.
Ook in Esen kwamen bij 135 graven de meldingen van de vervallen concessie.  Maar daar waren er al 42 aanvragen voor een verlenging.  In Esen is het volgens schepen Obin de bedoeling om het gedeelte links en rechts van de kerk meer in te richten als een wat opener ruimte en het kerkhof er meer het aanzicht van een parkbegraafplaats te geven tussen de hernieuwde concessies en de verdwenen vervallen graven.
Ook op de andere Diksmuidse begraafplaatsen komt er nog tijdens deze bestuursperiode een opruimoperatie.  In 2020 wordt de procedure opgestart op de begraafplaatsen van Beerst, NIeuwkapelle en Oudekapelle.  Overigens wordt ook in Esen en Diksmuide deze handeling in 2020 herhaald.  Volgens Martin Obin was het noodzakelijk dat dit gefaseerd gebeurt omdat alle begraafplaatsen in één maal aanpakken zowel voor de administratie als voor de groendienst niet haalbaar was.  (DLD)