Pervijze krijgt af te rekenen met een economische aderlating.  Immers, met de herlocalisatie van Decat Energy Technics, het vroegere Electro Decat, verhuizen al 200 arbeidsplaatsen van Pervijze naar Veurne.  Reeds eerder koos ook de vroegere brouwerij en huidige Pervijse drankenhandel Vandewoude voor een nieuwe stek in Veurne en het gelijknamig verzekeringskantoor wisselde begin dit jaar ook al Pervijze voor Kaaskerke.  Bij de voorstelling van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) bleek dat Diksmuide deze leegloop een halt wil toeroepen.  Pervijze is naast Leke immers een hoofddorp voor Diksmuide.  Allereerst komt er dus een reconversie van de site Decat die in het woongebied van de dorpskern ligt.  Volgens schepen Marc Deprez is het niet wenselijk om er opnieuw een bedrijvigheid te ontwikkelen, wel wil men er een woonproject.  Momenteel ontwikkelt woonmaatschappij IJzer & Zee ook al een ander nieuw woonuitbreidingsgebied met 21 nieuwe woningen.  En het stadsbestuur wil de komende jaren ook de lokale bedrijvigheid ondersteunen.  Daarvoor voorziet men in een lokaal bedrijventerrein van maximaal 5 hectaren.  Maar een locatie hiervoor werd nog niet naar voor geschoven.  Wil men met deze groeimogelijkheden opnieuw de leefbaarheid van Pervijze verhogen, Diksmuide haalt ook opnieuw de Pervijse omleidingsweg vanonder het stof.  Hiermee wil ze het doorgaand verkeer uit de dorpskern houden wat ook de leefbaarheid van Pervijze moet verhogen.   Maar voor Decat en Vandewoude komen deze plannen te laat, zij beslisten Veurne boven Pervijze te kiezen.

Nadat decennia terug de Diksmuidse pannenkoeken verhuisden van Pervijze naar Veurne, wordt dit voorbeeld nu gevolgd door nog twee andere Pervijse namen, bedrijven die dit Diksmuids dorp de voorbije jaren toch op de kaart wisten te zetten.  Decat Energy Technics, dat als Electro Decat in 1976 werd opgericht door Edwig Decat, werd in 2002 overgenomen door zijn zoon Lieven.  En deze verruimde de blik van de toenmalige electricien.  NIet alleen groeide het bedrijf uit tot een installateur van alle mogelijke technieken in zowel nieuwbouw als renovatie, openbare of private gebouwen, ook het werkgebied breidde zich intussen uit over heel West-Vlaanderen waar Decat in zijn domein marktleider is geworden met een omzet van 35 miljoen euro.  En dat zorgt dus voor een tewerkstelling van een 200-tal medewerkers.  En nog lijkt de honger bij Decat niet gestild want het bedrijf wil de komende jaren nog groeien, zowel op het vlak van dienstenaanbod als geografisch.  Naast de hoofdzetel die bijkomende ademruimte krijgt door te verhuizen van Pervijze naar nieuwe gebouwen in Veurne, heeft Decat Energy Technics ook  bijkomende technische uitvalsbasissen in Oostende en Aalter van waaruit men klanten een vlotte service kan garanderen.

Een tweede naam die de voorbije maanden verdween uit Pervijze was deze van drankenhandel Vandewoude die er 142 jaar terug, in 1878, startte als herberg-brouwerij.  Pervijze telde toen drie brouwerijen. De bieren van Vandewoude werden toen gedronken in drie eigen herbergen, waarvan twee in Pervijze en één Oostkerke. Vanaf 1906 kwam er naast de brouwerij ook een bedrijfsmouterij die met zijn typische ast in de Veurnestraat stond. Maar tijdens de eerste wereldoorlog werden zowel de mouterij als de brouwerij totaal vernield. In de heropgebouwde brouwerij werd de productie opnieuw opgestart in 1922.
Maar door zware concurrentie van de grote brouwerijen maar ook door een tekort aan kwalitatief aan brouwwater werden in 1955 de brouwactiviteiten stop gezet en werd de brouwerij een drankenhandel waarvoor bijkomende stapelplaatsen werden gebouwd aan de, jawel, Brouwerijstraat in Pervijze.  De huidige zaakvoerders Ignace en Vic Vandewoude, die samen met hun kinderen Armin, Bruno en Julie, de touwtjes op vandaag in handen houden, hebben nu dus ook beslist om Pervijze te verlaten en Veurne te kiezen als nieuwe uitvalsbasis voor hun drankenhandel die een 7-tal medewerkers telt. (DLD)