In september 2019 trokken bezoekers van WZC Yserheem aan de alarmbel omdat er bij het Diksmuids woonzorgcentrumte te weinig parkeerplaatsen waren voor mindervaliden. Toen waren er maar drie dergelijke parkeerplaatsen met extra breedte. Voldoet men hiermee aan de normen op vlak van het aantal plaatsen, toch is er bij een woonzorgcentrum met zijn vaak minder mobiel publiek nood aan meer dergelijke plaatsen. Een probleem dat in 2019 bekend was bij toenmalig voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst, wijlen Jan Van Acker. Het zou dan ook eerstdaags aangepakt worden. Maar drie jaar later is er nog steeds niets gewijzigd aan de Yserheemparking. Nochtans kunnen enkele kleine ingrepen al voor extra plaatsen zorgen, zo stelt dagelijks gebruiker Georges Lanssens.

De drie bestaande brede parkeerplaatsen voor mindervaliden zijn aan de spreekwoordelijke voordeur van het woonzorgcentrum.  Maar volgens Georges Lanssens kunnen er daar met een minimum aan kosten extra plaatsen komen.  Met extra belijning en bijhorende verkeersborden kunnen er een vijftal extra plaatsen komen : drie aan de oostzijde van deze ruimte, twee aan de noordzijde, aansluitend bij de bestaande.  Dan nog rest er voldoende plaats voor dokters, brandweer of andere hulpverleners.   En ook de bestaande plaatsen kunnen geoptimaliseerd worden.  Immers, vaak kunnen automobilisten maar met moeite hun parkeerplaatsen verlaten omdat er wagens geparkeerd staan aan de achterzijde van de parking.  Ook hier kan, met het aanbrengen van een onderbroken gele lijn op de boordstenen voorkomen worden dat wagens geblokkeerd raken.  Tenslotte kan er volgens Georges Lanssens nog overwogen worden om nog enkele extra plaatsen te voorzien op de iets verder gelegen bezoekersparking.  Zo kiunnen bezoekers, in het bezit van de speciale parkeerkaart voor mindervaliden, er ook dichter bij de ingang van Yserheem hun wagen parkeren.

Toenmalig voorzitter Jan Van Acker was in 2019 op de hoogte van het probleem. Vooral rond het middaguur bleken toen al de bestaande parkeerplaatsen overbevraagd. Er zou gezocht worden naar een oplossing. Maar deze zoektocht, die inmiddels is overgenomen door zijn collega’s en opvolger binnen het schepencollege, blijkt dus al drie jaar te duren. In 2019 werd alvast gedacht aan extra ruimte voor mindervaliden bij de ingang van Yserheem enerzijds en anderzijds aan het omvormen van gewone parkeerplaatsen op de bezoekersparking tot plaatsen voor mindervaliden. De inmiddels 93-jarige Georges Lanssens, die beroepshalve buschauffeur was en tot op vandaag nog steeds met zijn auto rondtoert, hoopt alvast dat er iets gedaan wordt met het voornemen van wijlen Jan Van Acker. En filosofisch heeft Georges, die zich opwerpt tot de spreekbuis van de mindervaliden nog volgende oproep voor de Diksmuidse beleidsmensen : “Wacht niet met het uitvoeren tot aan de “stemming” want tegen dan ben ik misschien al naar een andere … bestemming. (DLD)