De vrienden van het O.L.Vrouwhoekje, een koninklijke vereniging die instaat voor het beheer van het oorlogsoord in Oud-Stuivekenskerke, heeft een nieuwe voorzitter.  Etienne Moons, die sinds 2011 voorzitter was, heeft begin september de fakkel doorgegeven aan Rudy Baert, voormalig kolonel en gewezen korpscommandant van het 14de regiment luchtdoelartillerie waarvan Diksmuide destijds het peterschap had.  Maar deze legereenheid werd intussen ontbonden. Afscheidnemend voorzitter Etienne Moons is er alvast van overtuigd dat zijn opvolger, samen met het vernieuwd bestuur, even gedreven zal zijn om dit Diksmuids oorlogsoord in optimale conditie te houden en zo nog meer uitstraling te geven aan de ‘Grote Wacht van Oud-Stuivekenskerke’.


Voor Etienne Moons is zijn afscheid als voorzitter van de vrienden van het O.L.Vrouwhoekje, ook een beetje het omslaan van zijn Diksmuidse bladzijde. Hij leerde het oorlogsoord van Oud Stuivekenskerke kennen toen hij in 1976, als kampdirecteur van de Vierdaagse van de IJzer in Diksmuide, een bezoek bracht aan de tot dan voor hem weinig bekende ‘Grote Wacht van Oud-Stuivekenskerke’, zoals het op de stafkaarten van het leger vermeld stond. Hij was, naar zijn zeggen, zo onder de indruk van enerzijds de oneindige zalige stilte op het oord en anderzijds van de symbolen van de gruwel van de oorlog die zich tussen 1914 en 1918 afgespeeld heeft op deze plek.  Zijn gehechtheid aan dit historisch juweeltje van Diksmuide heeft hem aangespoord om dit oorlogsoord meer bekendheid te geven en de infrastructuur op te waarderen door talrijke restauraties en uitbreidingen.
Toen hij na zijn actieve dienst bij het Belgisch leger, de PR & protocol-taak van Diksmuide op zich nam, was hij ook nauw betrokken bij de activiteiten van het O.L.Vrouwhoekje in het algemeen en bij deze van de jaarlijkse plechtigheid in het bijzonder.  Deze plechtigheid gaat tot op vandaag jaarlijks door in de marge van de Vierdaagse van de IJzer.  En zijn betrokkenheid daarbij zorgde er ook voor dat toenmalig voorzitter, wijlen Georges Lagrou, hem in 1996 vroeg lid te worden van de Vrienden van het O.L.Vrouwhoekje.  In 1998 werd hij dan lid van de raad van bestuur. En vanaf toen ging het snel.  Vanaf 2000 nam hij een aantal organisatorische en administratieve taken over van de voorzitter, in 2006 werd hij verkozen tot ondervoorzitter-penningmeester en in 2011 werd Eitenne Moons tenslotte verkozen tot voorzitter.  Op 7 september  heeft hij dan, weliswaar enkele maanden later dan gepland door de corona-crisis, zijn voozitterschap overgedragen aan Rudy Baert.  (DLD)