Vanaf zondag 4 juli, en dit gedurende negen zomerse zondagen, kan men terecht in de schaduw van de vroegere Kaaskerkse kerk in Bar Tolomeus die deze zomer wordt uitgebaat door de Kaaskerkenaars zelf.  In de rand van de streekproductenmarkt, die er doorging tijdens de voorbije Kaaskerke-kermis, heeft de Kaaskerkse Feestcommissie hierover afspraken gemaakt met de huidige eigenaars.  Iedere zondag van juli en augustus zal men er terecht kunnen vanaf 11 uur tot aan zonsondergang.  En als het een zomerse avond is, mag het ook wat later zijn.  De zes dames, die niet alleen zorgden voor het eerste ontbijt aan huis tijdens Kaaskerke-kermis en die de feestcommissie van voorzitter Erik Vergauwe hebben versterkt, zullen in een beurtrol de zomerbar bemannen.  En intussen zoeken de eigenaars nog steeds naar een definitieve herbestemming voor de vroegere Kaaskerkse kerk.

In deze zomerbar wil men, in het verlengde van de streekproduktenmarkt, naast de klassieke dranken, ook lokale bieren en aperitieven serveren.  En bij die aperitieven hoort niet alleen de  Kaaskerkenaere op basis van een nieuw recept maar ook de picon Saint-André van het Bourgondisch Schild.  En bij de bieren zullen uiteraard de plaatselijke Papegaai en de Nachtraaf niet ontbreken.  En omdat er bij een drankje vaak ook een knabbel hoort, zorgt men er ook voor verpakte borrelhapjes.  En om na het aperitief op zondag ook de namiddagen wat op te vrolijken, wil men verder via de facebookpagina van Kaaskerke Kermis ook een oproep lanceren naar plaatselijke artiesten die de zondagnamiddagen wat willen opvrolijken.  Uiteindelijk doel is niet alleen wat leven in de Kaaskerkse brouwerij te brengen maar ook om een centje te verdienen voor de Feestcommissie van Kaaskerke.  En daarmee wil men Sinterklaasgeschenkjes kopen voor de kinderen en een kerstmaaltijd aan de gepensioneerden van Kaaskerke bezorgen.

Intussen gaan de huidige eigenaars van het kerkgebouw ook door met de verhuur van de kerk als champing.  Maar dit laatste blijft uiteraard een tijdelijke herbestemming die evenwel enkele jaren kan duren.  Zeg maar de tijd die de eigenaars nodig hebben om een definitieve herbestemmingsmogelijkheid op lange termijn te vinden.  Daarvoor zijn er wel al gesprekken gepland met de bevoegde stedelijke en gewestelijke overheden.  Maar of in deze plannen ook de momenteel circulerende geruchten passen van het onderbrengen van appartementen in het kerkgebouw waarbij men rond het gebouw ook een woonerf voorziet, kunnen ze niet bevestigen.  Volgens de eigenaars is het momenteel veel te vroeg om al concreet te communiceren.  Wel zal men sowieso openstaan voor een dialoog met alle betrokkenen en indien nodig zal men dan ook de plannen bijsturen.  En daarbij voorziet men ook overleg met de lokale bevolking van Kaaskerke en het plaatselijk bewonersplatform.  (DLD)