Het Diksmuidse bier Nachtraaf Quadrupel-Donker werd dit jaar door “World Beer Awards” verkozen tot beste Belgische bier in de categorie ‘Barley Wine’, één van de 9 bierstijlen van deze belangrijkste internationale bierwedstrijd.   Traditioneel worden de Belgen zeer hoog ingeschat, en ook dit jaar is het niet anders met medailles voor St. Bernardus, Gouden Carolus, Malheur, Duvel, ….  En in dit rijtje hoort vanaf nu dus ook de Diksmuidse Nachtraaf thuis.   “Hoewel onze Tripel het best verkoopt, wordt de Quadrupel door bierliefhebbers toch algemeen als ons beste bier beschouwd. Dat is ook degene die in de Nachtraafpaté en bierbitterballen gebruikt wordt”, zo vernemen we van een trotse Nachtraafbrouwer Lieven Onraedt.   De Nachtraaf Quadrupel-Donker is in Diksmuide verkrijgbaar bij ondermeer De Centrale, Vandeputte, AD Delhaize en Carrefour Market.  Maar uiteraard ook in diverse horecazaken.
Maar er waren deze week nog meer nieuwsrestjes, ondermeer rond een priesterwijding, een slecht wegdek in de Woumenweg, de communiefeesten in Diksmuide, het Gemeentelijk Structuurplan en een geschenk van minister Jan Jambon.


Vorige week werd diaken Christophe Ghesquière uit Veurne die echter opgroeide in de Diksmuidse Sint-Sebastiaanswijk, in de Diksmuidse Sint-Niklaaskerk gewijd tot priester door de Brugse bisschop Lode Aerts.  De 56-jarige priester, die pas op latere leeftijd deze keuze nam, verloor eerder zijn echtgenote en een dochter.  De dienst mocht door de corona-beperkingen, maar door een beperkt aantal aanwezigen bijgewoond worden.


Op de voorbije gemeenteraad vroeg raadslid Johan Desender (Vlaams Belang) aandacht voor de slechte staat van de Woumenweg ter hoogte van de aansluiting met de Diamantstraat.  Dat is evenwel geen Diksmuidse bevoegdheid omdat de Woumenweg een gewestweg is.  Maar Diksmuids schepen Deprez (Idee Diksmuide) erkent de slechte staat van het wegdek en zal het probleem aankaarten bij het Agentschap Wegen en Verkeer.


De eerste communie-vieringen in de parochiale eenheid Sint-Pieter van Groot-Diksmuide gaan door tijdens het weekend van 26 en 27 september.  De vormselvieringen gaan dan weer door tijdens het weekend van 3 en 4 oktober.


Diksmuideling Andy Vermaut had deze week bij de provinciegouverneur klacht ingediend tegen het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van Diksmuide omdat het te laat werd voorgelegd aan de gemeenteraad.  Eind augustus had hij al bij de start van de laatste gemeenteraad de raadsleden gewaarschuwd voor de laattijdigheid die het GRS op de helling kon plaatsen.  Maar intussen heeft het Diksmuids stadsbestuur dit GRS dus zelf geschrapt, ze heeft niet gewacht op het oordeel van de gouverneur.


Vlaams minister-president Jan Jambon had, tijdens zijn bezoek aan de bedevaartweide ter gelegenheid van het colloquium rond 100 jaar IJzerbedevaarten, nog een persoonlijk geschenk mee voor het Museum aan de IJzer in de IJzertoren.  Daar liggen voortaan de medailles met bijhorende oorkonde die de grootvader van Jambon kreeg als frontsoldaat tijdens de eerste wereldoorlog. (DLD)