Deze nacht is een wand los gekomen van een silo van de weliswaar kleinschalige mestverwerkingsinstallatie bij landbouwer Georges Bailleul in Tervaete. De oorzaak is nog niet bekend. De  gevolgen voor de natuur zijn wel enorm want 1.800 m3, of 1,8 miljoen liter mest is in de omliggende wijd vertakte beken en grachten van de polders gelopen. Deze grote hoeveelheid mest was ook een bedreiging voor het natuurreservaat De Viconiaputten in Stuivekenskerke (foto archief). Via het afdammen van de vervuilde beken kon alles in het werk gesteld worden om het reservaat te vrijwaren. Burgemeester Laridon laat inmiddels weten dat de situatie onder controle is. Het reservaat zou niet langer bedreigd zijn. Dat werd ook bevestigd door brandweerkapitein Filip Vandenberghe die ook stelt dat een verdere verspreiding buiten een straal van 500:meter rond het bedrijf uitgesloten is. (DLD)