De voorbije Diksmuidse OCMW-raad, die aansloot bij de gemeenteraad kende maandagavond een open einde.  Toen vroeg raadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) aan schepen Katleen Winne (Idee Diksmuide) en bij uitbreiding aan het voltallig stadsbestuur, of er inderdaad, officieel of officieus, binnen het schepencollege overleg was geweest rond de privatisering van Diksmuides woonzorgcentrum Yserheem.  Dat werd echter met klem ontkend door de betrokken schepen en ook de overige leden van het schepencollege konden dit bericht niet bevestigen.  Maar ook toen Katleen Winne liet weten, na herhaald aandringen van raadslid Vanlerberghe die dit gerucht had opgevangen bij het OCMW van Veurne, dat een privatisering van Yserheem geen piste is voor Diksmuide, leek het Vooruit-raadslid weinig geloof te hechten aan de ontkenning.  Een open einde van een zitting waarbij de vraag bleef hangen : is er inderdaad rook die wijst op een privatiseringsvuur.  Eerder had schepen voor personeel Marc De Keyrel (CD&V) de uitspraak van raadslid Vanlerberghe, dat er een malaise heerst in Yserheem, ook al betreurd.

De malaise binnen Yserheem wijdt raadslid Vanlerberghe aan het ontbreken van een eigen directeur voor het woonzorgcentrum.  Ondanks verschillende aanwervingsrondes slaagt Diksmuide er immers niet in, sinds de vorige directeur een 2-tal jaar geleden werd ontslagen, een nieuwe directeur te vinden.  Hierdoor moet ze sindsdien een beroep doen op dure interim-directeurs die men vindt bij consultantsbureaus.
Maar dat het een hele tijd in beslag neemt om een nieuwe directeur te vinden, toont volgens schepen Marc De Keyrel veeleer aan dat Diksmuide hiervoor niet over één nacht ijs gaat.  Maar tot dusver kon men niet de juiste kapitein vinden om het schip op de juiste koers te laten varen.  De huidige situatie op de arbeidsmarkt maakt deze zoektocht ook moeilijker want ook andere woonzorgcentra zitten volgens de schepen met hetzelfde probleem.
Dat men hierdoor inderdaad moet rekenen op interim-directeurs kan volgens de schepen niet ontkend worden maar het is geen overbodige luxe.  Maar medewerkers en bewoners hebben recht op deze serieuze investering.  Hierdoor kon men overigens Yserheem wel doorheen de moeilijke coronaperiode helpen.  Het stadsbestuur is zowel het personeel als de bewoners dankbaar voor hun inzet, begrip en geduld.  En dat wordt volgens Marc De Keyrel bevestigd door bewoners en hun familie die nog steeds tevreden zijn over de werking van Yserheem.  En men wil, ondanks de vele uitdagingen die nog wachten, het aanbieden van kwaliteitsvolle zorg als ultieme doelstelling blijven stellen.
Intussen gaat de zoektocht naar een nieuwe directeur verder.  Tot gisteren konden zich opnieuw kandidaten melden.  Maandagavond keek de schepen al hoopvol uit naar deze nieuwe deadline waarbij hij aansluitend hoopte tegen het einde van de zomer de aanwervingsprocedure voor de nieuwe directeur te kunnen afronden. (DLD)