In afwachting dat Keiem zijn nieuwe voetbalvelden krijgt waarvoor er al een openbaar onderzoek en een infovergadering werd georganiseerd, wil Diksmuids schepen Marc Deprez op het bestaand plein aan de Tervaetestraat een kunstgrasveld aanleggen.  Het huidig plein is immers, door de groei van de Keiemse voetbalclub waarvan de jeugdafdeling floreert, overbevraagd.  En dat zorgt ervoor dat, vooral tijdens de herfst- en wintermaanden, het voetbalplein van Sporting Keiem veeleer een modderplein (foto archief) dan een grasveld is.  Het kunstgrasveld zou toelaten op een bespeelbaar plein te spelen, ook al moet er vele uren op gespeeld en getraind worden.  Maar tot dusver kreeg men echter voor de hiervoor noodzakelijke vergunning geen groen licht van de Vlaamse Overheid die tegen deze plannen beroep aantekende.  Maar nu maakt schepen Marc Deprez bekend dat het Vlaams departement Omgeving zijn beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de jongste vergunningsaanvraag heeft ingetrokken.

Dat gebeurde na wekenlang onderhandelen tussen de Diksmuidse schepen en de Vlaamse administratie.  Eerder had Diksmuide reeds aan de vergunning de belofte gekoppeld dat het om een tijdelijke oplossing zou gaan, de definitieve zou liggen op een nieuwe locatie waarbij men vooral kijkt naar de wijk De Warande in Keiem.  Daarvoor is een Ruimtelijk Uitvoeringsplan in opmaak. Om de Vlaamse Overheid helemaal over de streep te trekken werd nu een bijkomende belofte gemaakt.  Het terrein aan de Tervaetestraat, dat op vandaag zonevreemd is omdat dit in landbouwgebied ligt, zou na de verhuis naar de Warande, een nieuwe bestemming krijgen.  Op de hoek van de Oostendestraat en de Tervaetestraat zou daar na het vertrek van de Keiemse voetballers een bos aangeplant worden.  De Vlaamse administratie kon zich vinden in dit Diksmuids voorstel en komt dan ook tegemoet aan de vraag om tijdelijk een kunstgrasveld te mogen aanleggen op het bestaand voetbalveld.  Schepen Marc Deprez is opgelucht met het bereikt resultaat dat vooral goed nieuws is voor de vele jonge voetballertjes van Keiem.  Toch zal het nog even wachten zijn op het nieuwe veld want er moet nu een nieuwe aanbesteding worden uitgeschreven.  Verwacht wordt dat er vanaf het seizoen 2023-2024 op het nieuwe kunstgrasveld zal kunnen gespeeld worden.
Verder zal er, door de aanleg van een bos op het huidig veld, andere gronden moeten gezocht worden om de inname van landbouwgrond bij de aanleg van de nieuwe velden te compenseren.  Volgens schepen Deprez wil men de nieuwe ingenomen landbouwgronden compenseren met grond aan de Roeselarestraat in Esen op de site van het Agentschap Wegen en Verkeer.  (DLD)