In 2018, 100 jaar na het einde van de eerste wereldoorlog, werd met het project Onze Vergeten Helden 1914-1918, de herinnering aan de gerepatrieerde helden die werden begraven in hun eigen dorp, levendig gehouden door het plaatsen van Pro-Patria-gedenkplaatjes op de graven van deze gesneuvelde soldaten.    Met de start van 75 jaar Bevrijding 1940-1945 wordt hetzelfde gedaan voor de gesneuvelden uit de tweede wereldoorlog die begraven liggen onder hun eigen kerktoren.  Vorige week werd ook de Koreaanse oorlog herdacht.  Bij die gelegenheid werd ook een Pro-Patria-gedenkplaatje geplaatst bij het graf van Koreastrijder Marcel Caesteker die begraven ligt in Lampernisse. Hiermee wordt zijn graf een oorlogsgraf, een graf dat kan beschermd worden door een eeuwige concessie maar ook een persoonlijk monument wordt.

Marcel Caesteker groeide op in Lampernisse en besloot zich in 1952 te melden als vrijwilliger om te gaan strijden in Korea waar het door het Westen gesteunde Zuid-Korea in een oorlog verwikkeld was met het door communistische staten gesteunde Noord-Korea.  Hij scheepte in augustus 1952 in om in november aan het front te komen.  Maar in maart van 1953 zou de jongeman uit Lampernisse er sneuvelen.  Hij was toen 20 jaar.   Het lichaam werd gerepatrieerd in het najaar van 1953, op 8 september zou hij begraven worden in Lampernisse.  Tijdens een korte plechtigheid werd zijn graf vorige week erkend als oorlogsgraf.
Diksmuide kende overigens nog een tweede Korea-strijder.  Louis Aelbrecht vertrok in december 1950 op 26-jarige leeftijd naar Korea maar zou er in mei 1951 gewond raken door scherven van een handgranaat.  Ongeschikt verklaard voor verdere dienst werd hij gerepatrieerd.  Louis, die in 1953 huwde met Elza Devreker, zou in Diksmuide blijven wonen in herberg “’t Oud Paviljoen”.  Maar veel beter gekend onder zijn geuzennaam “Louis de Koreaander” zou hij zich zijn leven lang inzetten om de Koreaanse oorlogsfeiten te herdenken en in herinnering te brengen.  Door zijn toedoen kreeg Diksmuide overigens een Koreaplein in de Mandelwijk.  Louis Aelbrecht zou overlijden in 1997. (DLD)