De Diksmuidse Milieuraad, die vorig jaar een halve eeuw bestond en waarvan de verjaardagsbomen de stille getuigen blijven (foto archief), wil nu ook de eerste Groene Pluim uitreiken.  Het moet een erkenning en een symbolische prijs worden voor groene en duurzame initiatieven met oog voor de leefomgeving, natuur en mensen.  Zowel particulieren, verenigingen, non-profit instellingen, scholen, bedrijven als landbouwers kunnen zich kandidaat stellen.  Maar ook derden kunnen een initiatief voordragen.  De kandidaturen worden verwacht tegen 10 juli.  Wie de Groene Pluim wint mag zich een jaar lang ambassadeur noemen voor Diksmuides milieu, natuur en duurzaamheid.

Bij de kandidatuur wordt ook de reden of het verhaal verwacht waarom de kandidaat deze eerste Groene Pluim verdient.  De kandidaturen kunnen ingediend worden, hetzij via mail milieu@diksmuide.be, hetzij per post gericht aan de milieuraad, Heernisse 6 in Diksmuide.  Desgevallend kunnen ze in het administratief centrum ook persoonlijk afgegeven worden.  Een jury zal de ingediende kandidaturen beoordelen en hieruit 3 kandidaten selecteren waaruit de vergadering van de milieuraad dan de eerste winnaar van de Groene Pluim zal kiezen.  Deze zal naast de titel, ook een kunstwerk van een Diksmuids kunstenaar krijgen.  Voor het volledig reglement : klik hier. (DLD)