De glasbol, die tot voor de werken aan het sportpark De Pluimen op de vroegere parking van de sporthalle stond, werd verhuisd naar het grasplein op de hoek van de Rijkswachtstraat en de Pluimstraat.  Maar deze nieuwe locatie zorgt wel voor heel wat lekke banden voor fietsers die er passeren.  Heel wat glasscherven belanden er immers op de rijweg.  Het is voor het stadsbestuur een gekend probleem maar volgens schepen Marc Deprez wordt er al een alternatief gezocht die hiervoor een oplossing kan bieden.


Schepen Deprez erkent dat de huidige locatie van de glasbol inderdaad niet de ideale plaats is.  Maar het is nog steeds een voorlopige situatie.  Vandaar dat de glasbol momenteel nog op het gras staat en niet op een verharde ondergrond.
Bedoeling is wel dat de glasbol terugkeert naar de omgeving van de sporthal.  Er is reeds een aanvraag ingediend bij de IVVO, de intercommunale voor vuilwerking, om een ondergrondse glasbol te plaatsen bij de sporthal.  In West-Vlaanderen zijn er nog maar drie gemeenten met een ondergrondse glasbol.  Deze zijn uiteraard duurder maar wel subsidieerbaar. Maar dat vraagt dan weer tijd.   Daarenboven is het Fost+ die, na samenspraak met IVVO, niet alleen de inzameling en verwerking van het glas organiseert en betaalt, maar die ook de sites van de glasbollen mee bepaalt.  Deze moet goed bereikbaar zijn met de fiets, te voet én met de auto.  Er moeten verder ook  parkeerplaatsen bij zijn en er moet ook voldoende ruimte zijn voor de vrachtwagens die instaan voor de ophaling.
De huidige plaats voldoet aan deze criteria maar heeft evenwel het grote nadeel dat fietsers die er veelvuldig passeren zowel vanuit de omliggende woonwijken, het sportdomein De Pluimen als van en naar de scholen Pluimpje en Klimop in de Pluimstraat, met de regelmaat van de klok af te rekenen hebben met lekke banden door het gebroken glas dat er op de rijweg ligt.  Menig fietser begint dan ook deze plaats te mijden, wat uiteraard niet de bedoeling kan zijn.
In afwachting dat er bij de nieuwe sporthal een ondergrondse glasbol komt, zoekt men dus voglens schepen Deprez een alternatief die voor dit probleem een oplossing kan bieden. (DLD)