In de aanloop naar het nieuw schooljaar werden in de Pluimstraat en de Grauwe Broedersstraat fietssuggestiestroken aangelegd die de fietsende scholieren een veiliger fietsweg naar school moeten geven.  Daarnaast werd nog het deel van de Grauwe Broedersstraat tussen Oostvesten en de Laure Fredericqlaan fietsstraat waar het verboden is fietsers in te halen.  Ook wordt de maximale snelheid er beperkt tot 30 km per uur.  Maar fietssuggestiestroken zorgen volgens Groen-raadslid Gert Maertens voor een vals veiligheidsgevoel.  Als men dat, zoals in de Grauwe Broedersstraat ook nog combineert met een fietsstraat, dan is dat om “accidenten” vragen, zo waarschuwde Gert Maertens op de voorbije gemeenteraad.  Maar op zijn vraag om van deze straten met dergelijke stroken een volwaardige fietsstraat te maken, daarop wil Diksmuide niet ingaan.

Fietssuggestiestroken zorgen wel voor een optische versmalling en duiden de plaats van fietsers en automobilisten aan.  Dat is een voordeel maar daarnaast is er dus het nadeel dat ze niet opgenomen zijn in het verkeersreglement.  Wel vindt men in het Vademecum fietsvoorzieningen enkele richtlijnen voor deze stroken, maar dat heeft dus geen enkele juridische grond.  Maar in Diksmuide zijn de fietssuggestiestroken ook al niet in overeenstemming met deze richtlijnen.  Zo is de middenstrook soms minder dan 1,5 meter waardoor automobilisten verplicht zijn om over de fietssuggestiestroken te rijden.  Daarnaast is er ook de schrikstrook tussen de fietsstroken en de geparkeerde wagens niet voorzien.  Op de gemeenteraad van april waarschuwde het Groen-raadslid reeds dat de fietssuggestiestroken niet de oplossing waren.  En na de uitvoering blijkt dit nu inderdaad bevestigd te worden, ze hebben een negatieve impact op de verkeersveiligheid.
Meer nog, de combinatie met het stukje fietsstraat doet fietsers en automobilisten in de Grauwe Broedersstraat dan ook nog eens in kafkaïaanse situaties belanden, het samengaan van de fietssuggestiestroken met wegversmallingen en as-verschuivingen zorgt dan weer in de Pluimstraat voor een onduidelijke en onveilige verkeerssituatie.

Ook de fietsersbond stelde al eerder dat de enige verantwoorde oplossing voor deze schoolbuurten een fietsstraat of fietszone is.  Tijdens de gemeenteraad van april, waar deze stroken werden goedgekeurd, werd deze oplossing overigens ook al voorgesteld door de oppositie.  Het Groen-raadslid vroeg op de jongste gemeenteraad dan ook nogmaals om de nu van fietssuggestiestroken voorziene straten, over de volledige breedte in geel asfalt te gieten zodat ze een goede herkenbaarheid van fietsstraat zouden krijgen.  Om de verkeersveiligheid in de schoolbuurten te verbeteren vroeg Gert Maertens om dit te voorzien in zowel de Grauwe Broedersstraat, de Finnentropstraat als de Pluimstraat.  Het stadsbestuur wilde evenwel niet ingaan op deze suggestie. (DLD)