Er lijkt een doorbraak op komst voor de fietssnelweg Diksmuide – Zarren.  Dat bleek donderdag op de provincieraad.  Gedeputeerde Jürgen Vanlerberghe (SP.a) antwoordde, op vraag van provincieraadslid Herman Lodewyckx (Groen), dat er in dit dossier tussen verschillende partijen akkoorden zijn gesloten.  Daarin zou alvast worden opgenomen dat de Hooiweg niet langer wordt afgesloten en dat 90% van het fietstraject kan gerealiseerd worden zonder menging met autoverkeer.  In een reactie stelt Diksmuids schepen Martin Obin (CD&V) die bevoegd is voor fietspaden, dat er inderdaad  vooruitgang is geboekt.  Maar de Diksmuidse schepen wil eerst dat alle partijen ook de gemaakte akkoorden hebben ondertekend vooraleer dat er sprake kan zijn van een doorbraak in het dossier van de fietssnelweg tussen Diksmuide en Zarren.  Maar ook Martin Obin hoopt dat deze akkoorden zullen kunnen leiden tot de realisatie van deze langsverwachte fietssnelweg die verder kan aansluiten op de reeds bestaande fietsinfrastructuur naar Handzame en Kortemark.

Diksmuide heeft al geruime tijd plannen om een fietspad tussen haar station en de gemeentegrens met Kortemark aan te leggen langs de spoorweg, zo kon u al in 2016 lezen op www.eDiksmuide.be  Vijf jaar geleden heette het al dat er hierrond vergevorderde gesprekken waren met spoorwegbeheerder Infrabel op wiens gronden dit fietspad zou komen.  In 2018 kwamen er nog aanpassingen. Vanaf de gemeentegrens met Kortemark tot aan de Warestraat in Esen (foto) zou er ten noorden een combinatie komen van de ventweg met een fietspad.  Vanaf de Warestraat tot in Diksmuide zou er dan aan de zuidzijde een dubbele fietsverbinding komen.   Het dwarsen van de spoorlijn ter hoogte van de Warestraat zou gebeuren met een voetgangers- en fietstunnel.  Verder zou er ook nog een brug komen over de vaart langs de Vladslostraat.  En nu zou er dus eindelijk een akkoord rond dit fietpad op stapel staan. Intussen onderhandelt Diksmuide momenteel ook met Infrabel om aan het station van Diksmuide een fietstunnel onder sporen te leggen.  Fietsers die straks gebruik maken van de fietssnelweg zouden dan via deze tunnel naar het centrum kunnen.

De aanleg van dit fietspad zou er ook voor zorgen dat op Diksmuids grondgebied 9 onbewaakte spoorovergangen die vooral gebruikt worden door landbouwers die hun landerijen moeten bereiken, kunnen geschrapt worden.  Deze landbouwers kunnen dan immers ook gebruik maken van de nieuw aan te leggen ventweg.  In 2018 voorzag men ook dat er 3 publieke spoorwegovergangen zouden verdwijnen : aan de Stokerijstraat, de Amphoek en de Hooiweg.  Maar op de provincieraad was donderdag te horen dat alvast deze laatste straat niet langer onderbroken zou worden.
Met de aanleg van deze fietssnelweg zou alvast een veiliger fietsverbinding kunnen gerealiseerd worden dan deze op de bestaande gewestweg N 35.  Verder kan deze op termijn ook zorgen voor een fietsverbinding tussen Diksmuide en Torhout.

Maar schepen Martin Obin wil dus niet te vroeg victorie kraaien, het dossier sleept immers al heel lang aan en er kunnen dus nog steeds onverwachte obstakels opduiken.   Hij wacht dan ook liever op alle handtekeningen onder de gemaakte akkoorden vooraleer te spreken van een effectieve doorbraak. (DLD)