Vanaf 2022 komt er in Diksmuide een nieuwe belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen.  Daarmee wil Diksmuide de kwaliteit van de woningen op haar grondgebied verbeteren.  In tegenstelling tot het Vlaams Gewest die voor dergelijke woningen een belasting voorziet van 1.100 euro, voorziet Diksmuide 2.200 euro.  Daarnaast voorziet Diksmuide enkel een vrijstelling wanneer een woning minder dan 2 jaar in eigendom is.  En vermits sinds 2021 een nieuwe Vlaamse reglementering van kracht is, kan het ontbreken van dubbel glas of dakisolatie er volgens raadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) al voor zorgen dat Diksmuidelingen uit hun eigen woning gejaagd worden.  Vooral gepensioneerden zouden hiervan het slachtoffer kunnen worden.  Maar niettegestaande het Diksmuids stadsbestuur dit reglement ongewijzigd liet goedkeuren zou dit volgens burgemeester Lies Laridon (CD&V) dan toch niet leiden tot een heksenjacht.

Volgens burgemeester Lies Laridon zijn zowat 99%  van de woningen die niet voldoen aan de nieuwe Vlaamse voorwaarden huurwoningen.  Bijgevolg betekent dit voor haar dat het in de praktijk niet de eigenaars zijn die een woning hebben die onbewoonbaar kan verklaard worden.
Maar dat was op de voorbije gemeenteraad niet de visie van raadslid Kurt Vanlerberghe.  Volgens hem bezit in Diksmuide 75% van de bevolking een eigen woning.  Voor veel mensen, vooral gepensioneerden, is dit hun rijkdom.  Daarenboven dateren veel van deze woningen van tientallen jaren terug en zijn deze, waarvan de eigenaars die niet meer kapitaalkrachtig zijn, niet aangepast aan de nieuwste normen.  Rekening houdend met de nieuwe normen is raadslid Vanlerberghe ervan overtuigd dat bij controle 90% van deze woningen onbewoonbaar of ongeschikt kunnen verklaard worden.  Met de nieuwste Vlaamse normen als het ontbreken van dubbel glas of dakisolatie kan dit volgens raadslid Vanlerberghe al fataal zijn.  Hij vreest dan ook dat Diksmuidelingen met een beperkt inkomen niet de middelen zullen hebben om de nodige renovatiewerken uit te voeren.  Daarenboven krijgt men volgens het nieuw Diksmuids reglement hiervoor sowieso maar 1 jaar de tijd om de woning in overeenstemming te brengen met de nieuwe Vlaamse voorwaarden.  Wie niet voldoet betaalt vanaf het eerste jaar 2.200 euro aan de Diksmuidse stadsontvanger en vervolgens ieder jaar 400 euro extra.  Raadslid Kurt Vanlerberghe vreest dan ook dat Diksmuide hierdoor zijn eigen inwoners uit hun enige eigen woning zal jagen en ze zal verplichten te huren.
Maar volgens financiënschepen Gaby Verstraete (CD&V) is het dus geenszins de bedoeling van het stadsbestuur een heksenjacht te ontketenen om mensen met een klein pensioen uit hun woning te jagen.  En burgemeester Laridon bevestigt dit.  Volgens haar zijn het in de praktijk niet de eigenaars van de woningen die de onbewoonbaarheid aanvragen.  Bijgevolg zullen de door raadslid Vanlerberghe geciteerde gepensioneerden dit niet zelf doen.  Maar de door raadslid Vanlerberghe gevraagde bevestiging om dan ook een vrijstelling te voorzien voor Diksmuidelingen met een eigen woning, werd dan toch niet goedgekeurd zodat het reglement onverminderd kan toegepast worden.  Hierdoor dreigen Diksmuidelingen, die een enige woning hebben die zeg maar enkel enkel glas heeft of geen dakisolatie heeft, alsnog een extra belasting te moeten betalen omdat ze in een zogenaamd verwaarloosde woning wonen. Wie deze aanpassingswerken niet kan betalen, moet dan ook ofwel deze extra taks betalen ofwel de woning verlaten.  (DLD)