Op 31 december stopt de mogelijkheid om gebruik te maken van de electriciteitsmeters die terugdraaien door de energie die wordt opgewekt door zonnepanelen.  Daarom wil Diksmuide nog dit jaar zonnepanelen plaatsen op de bibliotheek, de gemeentelijke basisschool in Esen en de ontmoetingscentra van Vladslo, Keiem, Oostkerke en Esen.  En daarvoor gaat ze in zee met het energiebedrijf Efin en haar dochter Sunfin.  Zelf heeft Diksmuide een pak aandelen van Efin en Diksmuids burgemeester Lies Laridon (CD&V) is er via haar mandaten ook de voorzitter van de raad van bestuur.  Voldoende reden wellicht voor N-VA-raadslid Bert Laridon om het voorstel van Efin toch eens met de loupe te bekijken.  Hij vroeg dan ook bijkomende info, een vraag waarop schepen Marc De  Keyrel (CD&V) wilde ingaan.  Toch wou hij niet ingaan om in afwachting hiervan het dossier nog uit te stellen, de deadline van 31 december wenkt immers.  En ook Diksmuide wil nu eenmaal zijn electriciteitsmeters laten terug draaien.  De meerderheid van CD&V en Idee Diksmuide die eind oktober een stem tekort kwam door het overlijden van schepen Jan Van Acker kreeg steun van onafhankelijk raadslid Karline Ramboer zodat het project toen al groen licht kreeg.  Maar de gevraagde info van raadslid van Bert Laridon werd pas eind vorige week bezorgd.

Diksmuide geeft enkel het recht aan Efin om zonnepanelen op zijn gebouwen te plaatsen via een zogenaamd recht van opstal.  Zelf moet ze dan ook niet investeren in de zonnepanelen.  Het voordeel voor Diksmuide is dat ze bij deze operatie wel aan een voordeliger tarief de electriciteit die de panelen produceren kan afkopen. Dat zou op jaarbasis zorgen voor een energiebespraking van 9.700 euro.  Over de volledige termijn van de werking van deze panelen zou dit, rekening houdend met de index en de voorziene stijgingen van energieprijzen goed zijn voor een totale geraamde besparing van 455.000 euro.
Het voorgerekend voorstel van Efin zou 40 procent goedkoper zijn dan andere voorstellen.  Voor raadslid Bert Laridon leek dit ietwat rooskleuriger dan de werkelijkheid.  In haar toelichting erkende Efin inderdaad dat er rekening werd gehouden met een optimale opbrengst die evenwel, volgens de ligging van de gebouwen kan afwijken.  De echte opbrengst zal dan ook pas blijken bij de installatie.  Maar de voorziene stijgingen van de energieprijzen met 3,5% zouden dan weer wel realistisch zijn met 6 en 12 eurocent per kilowattuur naargelang de grootte van de installatie.  En dat ze ook prijzen kan voorleggen die 40 procent goedkoper zijn dan haar concurrenten werd ook onderbouwd.  Verder is het volgens Efin alvast voor Diksmuide een pak voordeliger om te kiezen voor een recht van opstal-operatie, dan om zelf te investeren in deze panelen want dan zou Diksmuide ook moeten instaan voor de bijkomende kosten en het onderhoud.
Reeds eerder plaatste Diksmuide ook zonnepanelen op het administratief centrum en de technische dienst, op het oud zwembad De Kupe, de sporthal en de voetbaltribune op het sportcomplex De Pluimen, CC Kruispunt, WZC Yserheem, het ontmoetingscentrum in Woumen en de scholen in Beerst, Keiem en Leke.  Met het plaatsen van zonnepanelen op haar gebouwen wil volgens schepen De Keyrel Diksmuide haar klimaatdoelstellingen en de vermindering van haar CO²-uitstoot realiseren. Daarnaast heeft Diksmuide al jaren de verplichting van de plaatsing van zonnepanelen gekoppeld aan omgevingsvergunningen voor de bouw van commerciële gebouwen. (DLD)