Begin juni werd de omgevingsvergunning voor de aanleg van het dubbelrichtingsfietspad in de Rousdammestraat, die loopt van de wijk Scheeweghe naar Avekapelle, goedgekeurd.  Niets staat dan ook de aanleg van dit fietspad in de weg zodat dit straks, samen met het fietspad op Veurns grondgebied tot in Avekapelle, kan zorgen voor een snelle fietsverbinding tussen Diksmuide en Veurne.  De verdere respectievelijke verbindingen naar Diksmuide langs de Pervijze- en Kaaskerkestraat en langs de spoorweg tot in Veurne, zijn reeds gerealiseerd.  Belangrijk voor schepen Martin Obin omdat fietsen niet langer een louter recreatief gebeuren is maar ook steeds meer functioneel wordt door ondermeer het gebruik voor het woon-werk-verkeer.  Diksmuide heeft er volgens de schepen dan ook voor geopteerd om te zorgen voor een openbare verlichting voor het fietspad langs de Rousdammestraat.  Dit verlicht fietspad is meteen een precedent voor Diksmuide.

Een fietspad in het open landschap verlichten is nieuw voor Diksmuide.  Daarmee wil het stadsbestuur het fietscomfort verhogen.  Daarnaast verhoogt men met het aanbrengen van deze verlichting volgens schepen Obin ook het veiligheidsgevoel en de sociale controle tijdens de donkerste dagen van het jaar.
Voor zowel het vernieuwen van de openbare verlichting als voor de fietspadverlichting langs de Rousdammestraat opteert men voor led-verlichting.  En meteen worden de elektriciteitsnetten ook ondergronds gebracht.  Aan deze operatie hangt een prijskaartje van een slordige 55.000 euro.  Diksmuide zal hiervoor echter geen factuur ontvangen, wel zal Fluvius dit netjes in mindering brengen van de volgende dividenden die Diksmuide van de netbeheerder krijgt.  (DLD)