Maandag 2 september, de eerste schooldag.  Toen ontdekten we hem voor het eerst aan het Esens rondpunt Eikhof … een witte fiets … zonder fietser.  Een witte fiets die geplaatst wordt als herdenking aan een verkeersslachtoffer die is omgekomen bij het fietsen.  Maar een witte fiets die ook geplaatst wordt als een oproep naar meer fietsveiligheid.   Voor de kinderen van Roland Winne, die enkele maanden terug op dit kruispunt werd aangereden door een landbouwvoertuig en stierf aan de gevolgen van het ongeval, moet deze witte fiets, zíjn nu witte fiets maar zonder hun fietser, niet alleen een hommage zijn aan hun vader maar ook een waarschuwing: pas op, automobilist, fietser en schoolgaande jeugd.

1 april 2019.  Roland Winne wordt aangereden op het rondpunt Eikhof en raakt er levensgevaarlijk gewond.  Door toedoen van toevallige daadkrachtige voorbijgangers stierf haar vader niet ter plaatse, zo vernemen we van dochter Katleen Winne.  Hij werd nog overgevlogen door de MUG-heli naar het AZ St-Jan in Brugge maar zou er een goeie maand later toch aan de gevolgen van het ongeval overlijden.
Voor de kinderen Katleen, Mieke, Marijke en Irene Winne schieten woorden tekort bij dit verlies, dan is het dus tijd voor daden.  Allereerst werd aan de vooravond van de eerste schooldag, toen hij 79 jaar oud zou geworden zijn, zijn eigen witgeschilderde fiets geplaatst op het rond punt, waar hij het leven liet.  Maar dus ook als waarschuwing.
Infrastructureel moet er op vlak van verkeersveiligheid nog veel veranderen in Vlaanderen maar zeker ook in Diksmuide, zo vervolgt dochter Katleen Winne, zelf actief in de lokale politiek.  Eén van de redenen om aan politiek te doen, was voor haar iets te verwezenlijken, iets te verbeteren.  Immers, als men iets wil veranderen, dan is politiek dé hendel.  Zelf heeft Katleen Winne zich al altijd ingezet voor verkeersveiligheid, en voor de zwakke weggebruiker in het bijzonder.  Hoe cynisch het lot nu kan zijn, haar vader werd een slachtoffer.
Ook al is het verlies voor de kinderen en hun mama nog altijd rauw en rouw, toch hopen ze dat hun vader niet voor niets gestorven is.  Ze willen dan ook, met het plaatsen van de witte fiets, hun sportieve, fietsende vader een plaats geven met een positieve hoopvolle Winne-boodschap.  Fiets maar, geniet maar, maar wees ook voorzichtig, respecteer elkaar in het verkeer.  En laat ons werken om waar mogelijk de zwakke weggebruiker beter te beschermen, het is te vermijden hard leed.
Tenslotte is de familie Winne ook dankbaar voor de steun die ze hebben gekregen na het overlijden van hun geliefde.  Ze hebben daarbij ook, dankzij de vele bijdragen, een dotatie van 2.500 euro kunnen overmaken aan de MUG-stichting “Hou ons in de lucht”. (DLD)