Provinciaal gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) heeft bevestigd dat de provincie het distelprobleem op haar provinciale domeinen zal aanpakken.  Dat laat het Diksmuids provincieraadslid Luc Coupillie (N-VA) weten.  De voorbije weken waren er herhaalde oproepen vanuit landbouwmiddens om de distels in provinciale domeinen zoals IJzerboomgaard en groene assen als de Frontzate aan te pakken.  Dat landbouwers, vaak de buren van deze provinciedomeinen, bij wet verplicht zijn om distels te verwijderen vooraleer ze in bloei komen, ligt aan de oorzaak van het ongenoegen bij de boeren want hun provinciale buren mogen intussen de akkerdistel lustig laten gedijen.  Een conflictsituatie die zich vooral voordeed in de provinciale domeinen De Palingbeek in Ieper en IJzerboomgaard in Diksmuide.  Maar dat probleem zou nu dus aangepakt worden.

Stelt het natuurbeheerplan voor IJzerboomgaard, dat in de provincieraad werd goedgekeurd, ondermeer dat exoten rigoureus moeten verwijderd worden, voor Luc Coupillie mocht daar ook een addendum aan toegevoegd worden.  De akkerdistel, weliswaar een mooie plant die niet tot de invasieve exoten behoort, kan immers voor behoorlijk wat overlast zorgen.  Deze plant kan per jaar voor 5.000 “nakomelingen” zorgen en dit zou geen probleem zijn, als deze ter plaatse zouden woekeren.  Maar de wind zorgt volgens Coupillie voor een verspreiding van het distelzaad waardoor de buren-landbouwers de volle laag krijgen.  En bij wet zijn deze verplicht om distels te verwijderen vooraleer deze in bloei komen.  Hij heeft dan ook begrip voor de noodkreet van de landbouwers.
Maar tot een “distelkrijg” tussen landbouwers en provincie komt het dus niet, de gewraakte  provinciale distels zullen volgens gedeputeerde Naeyaert aan banden worden gelegd, uiteraard zoals het een openbaar bestuur betaamt zonder gebruik te maken van pesticiden. Provincieraadslid Luc Coupillie heeft op zijn beurt beloofd dit nauwgezet te zullen opvolgen. (DLD)