Vorige week klonk het nog op de gemeenteraad dat de verkeerslichten aan de Hoge Brug nog een hele poos oranje zouden knipperen.  Het herstel was te groot.  Maar amper een week later werken ze dan toch opnieuw.  Volgens burgemeester Lies Laridon heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) deze verkeerslichten, die ze beheert, voorlopig hersteld.  Het AWV deed dit met het oog op de veiligheid van voetgangers en fietsers die uit de zijstaten komen tijdens de komende donkere weken. De werken ten gronde, met een boring onder de IJzer naar een tweede sturingskast aan de linkerzijde van de vaart, moeten wel nog gebeuren om tot een definitieve oplossing van het probleem te komen.  De Waterweg moet evenwel nog toestemming geven voor deze boring, zo kon eerder vernomen worden op de gemeenteraad.


Gewezen Diksmuideling Bernard Mazijn (1962) wordt kabinetschef bij Zakia Khattabi die federaal minister is voor Ecolo en volgende bevoegdheden heeft : klimaat, leefmilieu en duurzame ontwikkeling.  Bernard Mazijn is intussen al een 20-tal jaar verbonden als professor aan de Gentse universiteit.  Hij is de zoon van wijlen Georges Mazijn die destijds aan de wieg stond van D.A.M. en zich verzette tegen de komst van een verbrandingsoven naar Diksmuide.  Zakia Khattabi zou bewust Bernard Mazijn als Nederlandstalige kabinetschef gekozen hebben omwille van zijn kennis en verbondenheid met de milieubewegingen. (DLD)