Bij de voorstelling van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan bleek op de voorbije gemeenteraad dat Diksmuide groen licht wil geven om de nieuwe campus van de school ‘t Saam, ontstaan uit de fusie van het Sint-Aloysiuscollege en het VTI, te bouwen op de industriezone Heernisse.  Hier moeten binnen een vijftal jaar 1.500 leerlingen les krijgen van nog eens een paar honderd leerkrachten.  Het schoolbestuur wil de huidige site van het VTI hiervoor uitbreiden waardoor een bestemmingswijziging van een deel van de Heernisse zich zal opdringen.  Schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) stelde op de zitting dat Diksmuide het schoolbestuur volgt in haar plannen.  Maar hierdoor palmt de nieuwe campus straks niet alleen een bijkomend deel van de Heernisse in, de bedrijven van de Heernisse blijven ook vanuit de zuidwestelijke hoek, de meest voorkomende windrichting, in de nek blazen van de school.  Nochtans zijn er op de Heernisse bedrijven met een omgevingsvergunning klasse 1 die bestemd is voor de meest hinderlijke en vervuilende activiteiten.  In 2017 werden door de Diksmuidse milieuambtenaar nog alle bedrijven met gevaarlijke stoffen opgelijst.  Toen werd evenwel niet bekend gemaakt om welke bedrijven of welke gevaarlijke stoffen dit gaat.  Maar dat dit inderdaad kan zorgen voor problemen kan geillustreerd worden door twee incidenten.

Zo ontsnapte in 2008 nog uit een bedrijf het gevaarlijke zoutzuurgas, weliswaar in beperkte hoeveelheid dat echter in geconcentreerde hoeveelheid kan zorgen voor brandwonden en problemen met de luchtwegen. En momenteel onderzoekt men ook nog steeds de oorzaak van reukginder.  Voor de N-VA-fractie was het bij monde van Bert Laridon dan ook onbegrijpelijk dat Diksmuide met deze voor hem zogenaamde achterkamerpolitiek kiest voor de inplanting van een nieuwe school op een dergelijke industriezone die ook nog eens ver weg ligt van het voor leerlingen belangrijk openbaar vervoer.  Nochtans is er voor de N-VA-fractie een volwaardig alternatief langs de Esenweg.

Volgens N-VA-raadslid Bert Laridon is er een perfect alternatief dicht bij het centrum aansluitend bij de nieuwe kleinhandelszone in de Esenweg (geel deel luchtfoto).  Dit perceel loopt tot achter garage Durie (Unicars).  Het openbaar vervoer is er niet alleen met het nabijgelegen station en busstation makkelijk bereikbaar, het geplande fietspad aan de zuidzijde van de spoorlijn zorgt ook voor een uitstekende fietsverbinding.
En raadslid Bert Laridon had nog meer bedenkingen bij Diksmuides plannen met de bedrijvenzones.  Zo betreurt hij dat Diksmuide slechts de helft van het Esens voormalig AWV-terrein aan de Roeselarestraat (het vroegere Bruggen & Wegen) omzet in agrarisch gebied en de helft inkleurt als industriezone.  Maar volgens Marc Deprez zou het prijskaartje om ook het verhard gedeelte terug te geven aan de landbouw te hoog liggen, een factuur die raadslid Bert Laridon dan weer zou doorschuiven naar de hogere overheid.
Tenslotte begreep het N-VA-raadslid ook de plannen niet om een nieuwe industriezone te ontwikkelen aan de Oostendestraat.  Deze heeft immers geen aansluiting op de nieuwe omleidingsweg die momenteel wordt aangelegd.  Het vrachtverkeer van deze zone zal volgens hem niet exclusief richting E40 in Sint-Pieterskapelle rijden, maar ook zorgen voor opnieuw verhoogd verkeer in het centrum.  Ook Groen-raadslid Gert Maertens deelde de vrees dat de bijkomende zone aan de Oostendestraat zal zorgen voor meer zwaar verkeer in het centrum.
Raadslid Bert Laridon meende dan ook dat het meer aangewezen is de Kaaskerkse industriezone uit te breiden met gronden aan de zuidzijde van de spoorlijn.  Daar zou er ook de mogelijkheid zijn voor de aansluiting met de omleidingsweg.  Na de zitting maakte schepen Deprez echter nog de bedenking dat een dergelijke uitbreiding van de Kaaskerkse zone naar deze Vla-vlakte wellicht moeilijk haalbaar is vermits eerdere plannen om er de omleidingsweg te laten passeren er ook al werden afgewezen. (DLD)