OVAM wil een deel van het oriënterend bodemonderzoek overnemen van de gemeenten.  En voor deze actie komen oude stortplaatsen in aanmerking die kunnen bebost worden.  Dit past ook binnen de ambitie van minister Zuhal Demir (N-VA) die tegen 2024 4.000 hectaren extra bossen wil aanleggen.  Op vraag van raadslid Eric De Keyser (Vooruit) bevestigde schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) alvast dat Diksmuide een perceel van 4.000 vierkante meter op de hoek van de Viconiastraat en de IJzerdijkvoor deze actie heeft voorgesteld.  En dacht schepen Deprez op de zitting nog dat het oude stort aan de Woumense Rapestraat, in 2016 nog door hem als een tikkende tijdbom omschreven, hiervoor niet in aanmerking kon komen gezien de ligging in het open landschap van de IJzervallei, in Diksmuides voorstel aan minister Demir werd het omstreden stort dan toch meegenomen.  En daar had schepen Deprez zijn redenen voor.

In 2016 heette het nog dat Vlaanderen op initiatief van minister Schauvliege (CD&V) zo’n 2.000 oude stortplaatsen wilde schoon maken.  En daarvoor kwam toen ook de oude stortplaats langs de Diksmuidse Rapestraat (Woumen) in aanmerking.  Deze ligt niet alleen nabij het natuurgebied De Blankaart, er is ook het waterwinningsgebied die toen als belangrijke prioriteit naar voor werd geschoven.  Maar niettegenstaande het stort aan de Rapestraat toen werd opgenomen in de inventaris van OVAM, bleef het er toch stil, enige sanering kwam er niet.  Schepen Deprez, toen nog oppositieraadslid, bracht dit oude stort in 2016 ook onder de Diksmuidse aandacht als een tikkende tijdbom.  Maar het bleef bij een waarschuwing.
En nu ligt het stort aan de Rapestraat ook op zijn schepentafel.  Hij hoopt alvast dat minister Demir dit stort, ook omwille van zijn ligging in het drinkwater- en natuurgebied, zal weerhouden.  Het aanplanten van een bos op dit stort zou immers ook gepaard gaan met delfwerken zodat meteen ook het stort kan bloot gelegd worden.  Voor schepen Deprez bekomt hij zo twee vliegen in één klap: én een bos én een sanering die dan toch de tikkende tijdbom kan stoppen.
De bal, waarmee schepen Deprez twee maal wil scoren, ligt nu in het kamp van Vlaams minister Zuhal Demir. (DLD)