Het woonerf Hof ter Bloemmolens, bereikbaar via de IJzerlaan en de Vaartstraat, ligt ook in de blauwe zone van het centrum.  Er geldt een beperkte parkeertijd van 2 uur.  Naar aanleiding van de aankondiging dat Diksmuide strenger gaat toezien op het foutief doordraaien van de parkeerschijf, vernemen we dat in dit woonerf er blijkbaar al enkele maanden geen parkeerwachters meer te zien zijn.  Reden is dat retributies bij overtredingen er niet kunnen geïnd worden omdat de wegenis nog nooit is overgedragen door verkavelaar Immo Desimpel aan de stad.  Bijgevolg kan Diksmuide geen retributie heffen op een terrein dat eigendom is van iemand anders. Het vorig stadsbestuur besliste eind 2018 nog om dan maar de parkeerwachters niet langer naar Hof ter Bloemmolens te sturen.  En deze situatie zal wellicht nog een poosje duren gezien een betwisting van de gebruikte materialen aan de oorzaak ligt van het uitblijven van de overdracht van de wegenis naar het Diksmuids openbaar domein.  In praktijk betekent dit dat de blauwe zone in Hof ter Bloemmolens voorlopig geschorst is.

Het is gebruikelijk dat een verkavelaar zelf de wegenis moet aanleggen, al worden de kosten voor de aanleg later wel verrekend in de prijs van de gronden of de woningen die verkocht worden.  Vervolgens worden de wegen gratis overgedragen aan het stadsbestuur waardoor ze deel gaan uitmaken van het openbaar domein en ze ook moet onderhouden worden door de gemeentelijke overheid.  Maar die overdracht is dus in Hof ter Bloemmolens, waar de wegen al in 2004 werden aangelegd, nog niet gebeurd.  Toch betekent dit volgens advocaat Thomas Bailleul, gespecialiseerd in de toepassing van de verkeerswetten, niet dat Hof ter Bloemmolens nu plots een zone zou zijn waar alles kan en mag.  Kunnen er geen retributies geheven worden, de wegcode blijft er wel onverkort van toepassing.  Dus zeg maar dronken rijden of een vluchtmisdrijf plegen, blijft er wel degelijk strafbaar, de politie kan en mag er optreden.
Verder is het nog niet duidelijk of reeds betaalde retributies voor het verkeerd toepassen van de regels van de blauwe zone in Hof ter Bloemmolens, kunnen terug gevorderd worden.  Bij de installatie van de blauwe zone eind 2016 werd ook al een fout gemaakt, toen bij de verkeerde plaatsing van de zoneborden waardoor voor meer dan 12.000 euro aan retributiebonnen niet konden geïnd worden.  Vraag is of Diksmuide nu ook spontaan de verkeerd geïnde bonnen zal laten terug storten.
Rest tenslotte wat er op vandaag gebeurt met het onderhoud van deze nog steeds private straten.  Zorgt Diksmuide al voor het onderhoud, zeg maar het ruimen van de sneeuw of het reinigen van de riolen, of worden deze kosten verhaald op de huidige eigenaar.  Een vraag die eDiksmuide al stelde maar waarop ze vooralsnog geen antwoord kreeg van het stadsbestuur. (DLD)