Bij de bespreking van het beleidsplan stelde SP.a-open-gemeenteraadslid Bieke Moerman dat Diksmuide een stap terug zette met het afschaffen van de bestaande subsidie voor dakisolatie.  Voor haar stond dit niet alleen haaks op de noden van vandaag maar ook haaks op het duurzaamheidsverhaal waar Diksmuide nochtans stelt voor te gaan.  Voor Bieke Moerman zou men beter de Diksmuideling sensibiliseren en ondersteunen in het nemen van duurzame keuzes.  Nu vernemen we van schepen van duurzaamheid Marc Deprez (Idee Diksmuide) dat het helemaal niet de bedoeling is van Diksmuide om deze isolatiepremie af te schaffen.  Volgens hem ging het dan ook om een misverstand en gaat Diksmuide dit subsidiereglement niet afschaffen maar wel bijsturen naar de huidige isolatienormen.

In januari 2019 werd reeds een straatthermografie uitgevoerd in Pervijze. UIteindelijk leidde dit tot 22 isolatieadviezen aan huis.  Op 14 januari gaat men nu verder met de organisatie van een energiecafé in Pervijze waarbij ondermeer de digitale meter wordt uitgelegd.  Verder wordt er deze winter, in zoverre de noodzakelijke weersomstandigheden aanwezig zijn, ook eenzelfde straatthermografie uitgevoerd in Esen.  Deze acties passen binnen het proejct Energieke Dorpen Westhoek waarmee men dorpen minder afhankelijk wil maken van energie door enerzijds de energievraag te verminderen en anderzijds over te schakelen op een eigen duurzame energieproductie.
De straatthermografie in Esen zal 9.150 euro kosten waarvan 65% gesubsidieerd wordt. Ook in Esen zullen er aansluitend infomomenten georganiseerd worden waarna men in samenspraak met de Esenaars een participatietraject wil opzetten.
Tenslotte zullen ook andere dorpen een beroep kunnen doen op het aanbod van dit project. Schepen Deprez hoopt daarmee ook deze winter de 6 groepen, goed voor 48 Diksmuidelingen uit de verschillende dorpen, verder te kunnen begeleiden met hun warmtefoto (afbeelding) waarvoor ze vorig jaar een aanvraag deden.  Overigens kan men zich nog altijd inschrijven voor dit gratis aanbod.
En ook kinderen worden meegenomen in het verhaal van energieke dorpen.  Zo krijgen in 2020 11 klassen een energyparty@school, een gratis vorming over duurzame energie.
Diksmuide zal volgens schepen van duurzaamheid Deprez dan ook blijvend de kaart van energieke dorpen trekken en daarin past dus ook de isolatiepremie die Diksmuide dan ook blijft behouden. (DLD)