Uit de analyses die Diksmuide in samenwerking met de brandweer liet uitvoeren op het afvalwater van het illegaal drugslabo dat in de zomer van 2019 werd ontdekt in de kelder van café Dodengang aan de IJzerdijk in Kaaskerke (foto), bleek dat daarin 30 mg amfetamines aanwezig waren per liter water.  Dit raakte reeds eerder bekend.  Dat water is in afwachting van verwerking nog steeds ter plaatse afgedamd.  Maar heeft men al dat water kunnen opslaan of is er toch een deel van dit water via de beek weggevloeid door de weiden waar het vervolgens via het drinkwater van het vee in de voedselketen is terecht gekomen?  Maar volgens schepen voor milieu Marc Deprez is dat weinig waarschijnlijk zodat er bij wijze van spreken geen amfetamines in de Diksmuidse boter terecht zijn gekomen. Het Federaal Agentschap voor de VoedselVeiligheid (FAVV) werd dan ook niet verwittigd.

Nog volgens schepen Deprez is er weinig water weggevloeid daar de beek tijdens de droge zomer droog stond.  Ook het voorjaar was droog.  Het labo was weliswaar al een tijdje actief maar volgens de schepen is het weinig waarschijnlijk dat er chemicaliën, fosfasten, … van het drugslabo zijn weggevloeid met het water.  Reden is dat er tijdens de droge periode geen resten aanwezig waren in het verdere gedeelte van de beek.  Verder werd de afgedamde zone van de vervuiling met kalk behandeld om de zuurtegraad te optimaliseren.  Hierdoor heeft men volgens de schepen de zuurtegraad op peil kunnen brengen.
Het nog resterend afvalwater in het afgedamd gedeelte, kan door de aanwezige amfetamines evenwel niet geloosd worden in het oppervlaktewater.  Na grondig overleg met de adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer van hulpverleningszone Westhoek, opteert Diksmuide nu voor het plaatsen van een mobiele actief koolfilter.  Daarmee wil men de aanwezige verontreiniging uit het afvalwater verwijderen tot onder de lozingsgrens voor oppervlaktewater.
Vooraleer de filteropstelling ter plaatse in gebruik te nemen, wordt wel eerst via een testopstelling nagekeken of het gezuiverd afvalwater voldoet aan de lozingsnormen.  Pas daarna zal overgegaan worden tot zuivering ter plaatse.  De kostprijs van deze zuiveringsoperatie wordt geraamd op 8.000 euro.  Diksmuide zal in eerste instantie zelf de kosten dragen maar zal deze achteraf wel proberen op de vervuiler te verhalen, al beseft men dat dit niet voor de hand zal liggen. (DLD)