Diksmuides titel van FairTradeGemeente werd herbevestigd. Steden en gemeenten krijgen om de twee jaar een score volgens hun inzet op vlak van eerlijke handel en sociale en duurzame rechtvaardigheid. Dit jaar behaalde Diksmuide volgens verschillende criteria een A-score, in 2021 was dit nog een B-score. Deze herbevestiging komt er volgens schepen Dever dankzij de inzet van heel wat handelaars, organisaties en vrijwilligers.
Het engagement van stadsbestuur en handelaars, de inzet van scholen, bedrijven en organisaties, de aanwezigheid van een betrokken vrijwilligersgroep, media-aandacht en sensibilisering over het thema bepalen de ranking op de Fair-O-Meter. Maar centraal in het Diksmuids fairtradeverhaal staat de fairtradetrekkersgroep. De groep, die een zevental vrijwilligers telt, trekt hard aan de fairtradekar door de organisatie van allerhande evenementen en sensibilisering. Zo zijn ze momenteel volop bezig met de voorbereiding van de fairtradeavondmarkt op vrijdag 12 mei in de Grote en Kleine Dijk, Diksmuides Fairtradestraat. Diksmuide vierde vorig jaar nog tien jaar FairTradeGemeente. (DLD)

Foto archief 2012 toen Diksmuide voor het eerst FairTradeGemeente werd.