We schrijven 2008 wanneer er voor het eerst sprake is van plannen voor de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Schoorbakkestraat tussen Pervijze en de Schoorbakkebrug. Bijna vijftien jaar later ligt het fietspad er maar nog steeds slechts voor de helft want alleen het gedeelte over 2 kilometer tussen de Schoorbakkebrug en de Stuivekenskerkestraat kreeg een fietspad. Van de gelegenheid werd wel ook gebruik gemaakt om het kruispunt met de Stuivekenskerkestraat veiliger te maken en tussen de Lagenestraat en de Schoorbakkebrug kwam er ook een nieuwe riolering. Op de gemeenteraad bleek maandagavond dat dit meteen het laatste fietspad is dat Diksmuide tijdens deze bestuursperiode zal kunnen realiseren.

Het duurde dus tot in maart 2022 vooraleer er ook op het terrein langs de Schoorbakkestraat werd gewerkt. Daar werd allereerst een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aangelegd aan één zijde van de weg. Dat nieuw fietspad is afgescheiden van de rijweg met een groene zone. Ter hoogte van de Schoorbakkebrug gaat het over in het fietspad dat eerder was aangelegd richting Schore, in de richting van Pervijze stopt het aan de Stuivekenekerkestraat. Het fietspad werd dus slechts voor de helft gerealiseerd. Fietsers die richting Pervijze willen moeten vanaf de Stuivekenskerkestraat opnieuw op de rijbaan. Het Agentschap Wegen en Verkeer, die dit deel had willen realiseren bij de herinrichting van de Pervijse dorpskern, had volgens schepen Martin Obin (CD&V) hiervoor niet de budgetten. De realisatie wordt dan ook niet in het vooruitzicht gesteld.

Bij de nu uitgevoerde werken werd ook het kruispunt met de Stuivekenskerkestraat veiliger gemaakt. Daar werd er voorzien in een oversteekplaats voor fietsers en een afslagstrook voor wagens die wensen links af te slaan. En verder kwamen er ter hoogte van de aansluiting met Lagaerdestraat/Proostdijk ook nieuwe middeneilanden die er het verkeer moeten vertragen. Tenslotte kwam er dus over 350 meter ook nieuwe riolering.
Was het dus bijna 15 jaar wachten op de realisatie, de werken zelf konden wel een maand vroeger dan voorzien afgerond worden. Fluvius moet deze week enkel nog de openbare verlichting afwerken. Zowel het fietspad als de wooncluster ter hoogte van Schoorbakkebrug krijgen immers openbare verlichting. Deze werken werden gerealiseerd door een samenwerking tussen Diksmuide die optrad als bouwheer, Fluvius en het Agentschap Wegen en Verkeer. Overigens financierde deze laatste het grootste deel van de investering van 2.750.000 euro. Hiervoor kon men wel rekenen op Vlaamse subsidies.
Na het fietspad in de Rousdammestraat, waarop men ook al 12 jaar moest wachten, is het fietspad langs de Schoorbakkestraat het tweede fietsproject tijdens deze bestuursperiode dat pas na vele jaren kon gerealiseerd worden.

Op de gemeenteraad vond raadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) dat deze plannen niet gerealiseerd raken omdat Diksmuide te weinig ambitie toont. Maar volgens schepen Martin Obin wordt er wel degelijk, zij het nog steeds achter de schermen, gewerkt aan de nog lopende fietspadendossiers. Maar de administratieve molen draait traag. Zo kan voor het fietspad langs de spoorweg tussen Zarren en Diksumide ten vroegste tegen eind 2024 een vergunning afgeleverd worden en ook de fietspaden tussen Esen en Vladslo en deze tussen Vladslo en de wijk De Wikkelaere zitten nog steeds vast in de administratieve molen. Andere projecten als het fietspad langs de Jonkershovestraat, langs de Alveringemstraat tussen Oudekapelle en Alveringem en deze tussen Lettenburg en Alveringem zijn voor de schepen zelfs momenteel niet levensvatbaar. Voor het fietspad tussen Pervijze en Nieuwpoort moet het Agentschap Wegen en Verkeer dan weer werk maken van de onteigeningen. Maar ook hier moet volgens raadslid Vanlerberghe Diksmuide zelf het initiatief willen nemen en zelf instaan voor deze onteigeningen waardoor het dossier vlugger kan gerealiseerd worden.
Voor de fietstunnel onder het station bleken voor Infrabel, partner in dit project, de prijzen bij de aanbesteding dan weer te hoog en voor het tweede deel van het wandel- en fietspad langs de IJzer, dat al gerealiseerd had moeten zijn (foto archief) wacht men dan weer op de opmerkingen van de subsidiërende instanties. Schepen Obin voorziet dan ook niet dat er nog meer projecten effectief van start zullen gaan tijdens deze bestuursperiode die loopt tot eind 2024.
Voor raadslid Vanlerberghe moeten deze dossiers dringend in orde gebracht worden wil de nieuwe beleidsploeg vanaf 1 januari 2025 fietspaden kunnen aanleggen. En hij voegde nog een voorstel toe aan het al bestaand lijstje : de Houtlandstraat tussen de Koekelarestraat in Leke en de Brugse Heerweg in Vladslo. Het dossier nu opstarten kan misschien zorgen voor een realisatie in 2030. En ook voor dit, net als voor de andere fietspaden moet Diksmuide gebruik maken van de centen die volgens hem voor het rapen liggen via de 100 procent financiering door de hogere overheden. (DLD)