put-van-Nieuwkapelle

Op de jongste Diksmuidse gemeenteraad werd unaniem beslist om een GAS-boete op te leggen aan iedereen die op het openbaar domein van Diksmuide alcohol zou nuttigen.  Hiermee wou Diksmuide de wantoestanden die er vorige zomer in het stadspark waren een halt toeroepen.  Overdadig alcoholgebruik zorgde er voor overlast.  Maar hiertegen kon weinig ondernomen worden.  Een aanpassing van het reglement op de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) moest de ordehandhavers meer middelen geven.  Maar de aanpassing van het GAS-reglement zorgde wel voor een algemeen verbod op het verbruik van alcohol op publieke plaatsen.  En dat gaat naar de letter van het GAS-reglement veel verder dan het stadspark.  In theorie kan dus iedereen die voortaan een pintje drinkt op de openbare weg een GAS-boete krijgen.  Maar in de media haastte burgemeester Laridon  zich met de melding dat deze soep wel niet zo heet zou opgediend worden.  Maar kan een burgemeester hierover beslissen?

De aanpassing van het GAS-reglement laat toe om alle overtredingen te laten vaststellen door zowel de politie-inspecteurs als door het stadspersoneel dat daarvoor de nodige opleiding volgde en daarvoor ook werd aangesteld door het schepencollege, zo laat burgemeester Lies Laridon ons nu aanvullend weten.  Maar of er voor de vastgestelde overtredingen ook effectief boetes zullen uitgeschreven worden, dat is volgens Lies Laridon de bevoegdheid van de sanctionerende ambtenaar.  In Diksmuide is dat Nathalie Vanraepenbusch.  Zij heeft volgens LIes Laridon alle beslissingsmacht, dit is niet de bevoegdheid van de burgemeester.
Maar dit laatste staat wel in schril contrast met melding die burgemeester Laridon in de media liet optekenen na het bekend raken van de aanpassing van het GAS-reglement.  Toen stelde ze nog dat deze soep niet zo heet zou gegeten worden als ze opgediend wordt.  Maar in hoeverre heeft een burgemeester de bevoegdheid om de toepassing van een door de gemeenteraad goedgekeurd GAS-reglement te nuanceren.
Volgens Diksmuids advocaat Thomas Bailleul moet een burgemeester alvast de wet  respecteren die ze, als lid van de gemeenteraad, zelf gemaakt heeft.  Nu zelf stellen, zoals burgemeester Laridon in de media deed, dat dit reglement niet naar de letter zal toegepast worden, kan bijgevolg voor hem niet.  Daarenboven, en dat bevestigt burgemeester Laridon nu ook, kan of mag ze ook niets inbrengen tegen de vaststellingen van de Diksmuidse GAS-ambtenaar.  De GAS-ambtenaar beslist autonoom.  Of het GAS-reglement nu al dan niet naar de letter wordt toegepast, is bijgevolg geen bevoegdheid van de burgemeester.  Wel is er volgens meester Bailleul wel altijd mogelijkheid om tegen een beslissing van de GAS-ambtenaar beroep aan te tekenen bij de politierechtbank van Veurne.
Evenmin kan de Diksmuidse burgemeester beslissen op welke basis politiezone Polder voortaan zal optreden bij het gebruik van alcohol op het openbaar domein.  De politiemensen kunnen enkel een proces-verbaal opstellen waarna de GAS-ambtenaar de boete kan opleggen.  Kan het proces-verbaal bijgevolg aanleiding geven tot vervolging, noch de politie, noch de burgemeester kan of mag hierop invloed hebben volgens meester Bailleul.
In hoeverre de burgemeester kan beslissen, hetzij in theorie, hetzij in praktijk over de toepassing van het GAS-reglement, Lies Laridon stelt wel dat de aanpassing van het GAS-reglement niet alleen van toepassing zal zijn in de omgeving van het stadspark maar ook bij de put van Nieuwkapelle (foto) waar de situatie tijdens de zomermaanden ook al eens uit de hand dreigt te lopen.
Burgemeester Laridon laat nog opmerken dat uit een vaststelling niet automatisch een boete zal volgen.  Boetes kunnen gegeven worden, wat voor Lies Laridon niet hetzelfde is als zullen gegeven worden waarbij ze ook uitdrukkelijk vermeldt dat zij als burgemeester niet beslist over het geven van de boetes. (DLD)