Zoals ook een verdwenen buurtweg onder parking C van de Heizel het dossier van het Eurostadion in Brussel blokkeerde, zo dreigt nu ook in Diksmuide een verdwenen buurtwegel tussen de Oostendestraat en het begijnhof twee bouwprojecten te blokkeren.  Zowel voor het project waarbij men het torengebouw van de voormalige voederfabriek De Polders wil ombouwen tot een restaurant, als voor de verbouwing van de aanpalende vroegere broedersschool, willen de eigenaars een gezamenlijke parking aanleggen op het terrein waar de looppiste van de school lag.  Daar liep echter vroeger een voetwegel, zeg maar een kerkenwegel.  Is deze intussen verdwenen, ze is wel nog opgenomen in de Atlas van de Buurtwegen zodat ze haar wettelijke titel heeft behouden.  Voldoende voor de buren om het argument van de verdwenen voetwegel te gebruiken om beide projecten een halt toe te roepen.

De functiewijziging van het fabriekspand aan de Grote Dijk, waarbij men het restaurant Water en Vuur een nieuwe stek wil geven op de bovenste verdieping en logeerkamers op de tussenverdiepingen, is een doorn in het oog voor enkele buren van de vroegere voederfabriek.  Voor de omwonenden vormen deze plannen immers een schending van hun privacy.  Daarnaast vrezen ze zicht- en lawaaihinder.  Tenslotte beschouwen de buurtbewoners de verbouwing als een ernstige schending van het cultureel erfgoed, zo vernemen we van Paul Claus die optreedt als stedenbouwkundig adviseur van de buren.
Loopt er inmiddels al een complexe juridische procedure tegen deze verbouwing, de buurtbewoners hebben nu ook een bezwaarschrift ingediend tegen de verbouwing van de voormalige broedersschool aan de Oostendestraat.  Met de functiewijziging van dit voormalig schoolgebouw hebben ze geen problemen, wel met de ontsluiting via de Oostendestraat die hiervoor moet heringericht worden om het verkeersveilig te houden.  Die toegangsweg zou niet alleen een brandweg zijn maar ook ontsluiting geven aan een bovengrondse en ondergrondse parking voor beide bouwprojecten op de terreinen van de vroegere looppiste.  Maar daar loopt dus voetweg nr 3 waarvan een deel ook de nieuwe Galileiwegel wordt.  Maar volgens Paul Claus vergat het stadsbestuur wel deze voetweg te verleggen of af te schaffen.  En daarvoor moet nu eerst een hele procedure gevolgd worden.  Zo bleek overigens ook nog recent toen een voetwegel in Oudekapelle ook een nieuwe traject moest krijgen.
Gezien officieel deze buurtwegel, waarvan de buren dankbaar gebruik maken, nog steeds opgenomen is in de Atlas van de Buurtwegen kan er volgens Paul Claus geen stedenbouwkundige vergunning afgeleverd worden voor beide projecten zonder dat de betrokken wegel is afgeschaft.
Maar volgens schepen Martin Obin, die bevoegd is voor deze buurtwegen, is er geen duidelijkheid over de ligging van deze voetwegel.  De kadastrale plannen en het plan in de Atlas van de Buurtwegen zouden niet gelijklopend zijn.  Vandaar dat er voor hem eerst duidelijkheid moet komen over de juiste ligging van deze buurtwegel vooraleer er verdere stappen kunnen ondernomen worden.

Het is intussen de uitbaters van Water en Vuur een raadsel wat de bedoeling van de buurtwoners is om via de media aan stemmingmakerij te doen.  Het dossier is momenteel in behandeling bij mensen die voor hen met kennis van zaken zullen oordelen.  Maar Tijl Devriendt van Water en Vuur blijft sterk geloven in dit project en kijkt dan ook erg uit naar positief nieuws daarrond. (DLD)