De Diksmuidse tuindersvereniging TuinHier heeft er een moeilijk jaar op zitten.  En dat heeft niets met de vereniging op zich te maken want voorzitter Willy Garwig kan nog altijd rekenen op 121 leden.  Maar de tuinders hadden het vorig jaar niet makkelijk met het droge weer.  Ze hopen dan ook dit jaar op wat meer hemelwater voor hun favoriete hobby die ze overigens ook op een ecologische manier beoefenen.  Bij TuinHier betreurt men het dat hun vereniging niet altijd als volwaardig ecologisch wordt aanzien.  Dat ze gepasseerd werden door De Groene Kans bij de opstart van de samentuin op het provinciaal domein IJzerboomgaard waar men straks ecologisch wil tuinieren, is hard aangekomen bij de Diksmuidse tuinders.  Dat bleek op het voorbije nieuwjaarsfeest van TuinHier.

Het zit TuinHier alvast hoog dat ze niet werd betrokken bij het nieuwe tuinproject op het provinciaal domein IJzerboomgaard.  In tegenstelling tot het volkstuintjesproject ’t Spoor aan de Koning Albertstraat, waar de deelnemers elk hun eigen tuintje hebben, wordt dit in IJzerboomgaard één grote tuin waarin de deelnemers op vaste momenten werken op een ecologische manier.  De drijvende kracht achter dit project, de Groene Kans, heeft voor de begeleiding gekozen om samen te werken met de tuindersvereniging vzw ’t Velt.  Wordt TuinHier misschien niet voor volwaardig ecologisch aanzien door De Groene Kans, zo vragen de Diksmuidse tuinders zich luidop af.  Maar volgens Tijs Demyttenaere, technisch coördinator binnen De Groene Kans voor ondermeer de samentuin, is dit zeker niet het geval.  Wel werd voor de opstart gekozen voor de VZW Velt omdat zij enerzijds al ervaring hebben met samentuinen.  Anderzijds hebben zij ook geholpen bij het indienen van het dossier bij de Vlaamse Landmaatschappij.  Maar bij de verdere opstart wil men alle Diksmuidse organisaties contacteren om mee te stappen in het project.  Voor Tijs Demyttenaere gaat dit specifiek over leden die kunnen toetreden tot de groep tuiniers en zo het project kunnen ondersteunen.  En daar zal TuinHier zeker zijn rol kunnen spelen.  Een infovergadering is voorzien op dinsdag 12 maart.  Daar zou de groep tuiniers gevormd worden waarmee men verder wil werken binnen het project.  Begin april zou men dan effectief in de tuin zelf beginnen werken.

De werking van TuinHier wordt ondersteund door het bestuur dat gevormd wordt door voorzitter Willy Garwig, secretaris Geert Deschepper, hulpsecretaris en ledenverantwoordelijke Marc Vandelanotte, bestuurslid Roland Crombez die ook toezichter is voor ’t Spoor en de bestuursleden Sonia Vermeersch en Gaston Mersseman.

Voor meer info over de Diksmuidse afdeling van TuinHier : klik hier. (DLD)