Schepen van sociale zaken Jan Van Acker en een afvaardiging van de sociale huisvestingsmaatschappij IJzer en Zee onder leiding van haar afscheidnemende Diksmuidse ondervoorzitter Daniel Maes die optreedt als bouwheer, hebben met de aankondiging van een ontwerpwedstrijd, het startschot gegeven voor een nieuwbouw aan het IJzerheemplein.  Dat Diksmuide hiervoor samenwerkt met IJzer en Zee kan niet los gezien worden van de ervaring die deze huisvestingsmaatschappij heeft met bouwprojecten die gerealiseerd werd met welzijnspartners.  Dat nieuwe gebouw komt aan de rechtervoorzijde van het nieuwe woonzorgcentrum Yserheem (foto).  De sociale en stedelijke diensten zullen  onderdak krijgen in een vier etages tellend gebouw dat ook een ondergrondse parking krijgt.  Het is de bedoeling dat ook het lokaal dienstencentrum Ten Patershove vanuit de Maria Doolaeghestraat verhuist naar de Yserheem-site.  Maar dat is nog niet voor morgen, indien alles verloopt volgens plan, dan wordt dat ten vroegste 2024.  Er moeten immers ook nog heel wat administratieve en subsidiehordes genomen worden vooraleer men de eerste steen kan leggen.

Nog tot 12 juli kunnen architecten en ontwerpbureaus een eerste ontwerp voorstellen.  Dat wordt ook een Europees project. Het moet allereerst een ondergrondse parking bevatten die een oppervlakte zal hebben van de hele rechterzijde van het voorliggend terrein.  Deze parking zal kunnen gebruikt worden door gebruikers, medewerkers en bewoners van het bovenliggend gebouw.  Het is evenwel niet de bedoeling dat dit ook deels een publieke rotatieparking zou worden.  De nieuwbouw zelf zal een kleinere oppervlakte hebben van maximaal 2.000 m².  Op het gelijkvloers en de eerste verdieping komt het LDC Ten Patershove en de Klapstoel, samen met de sociale en stedelijke diensten.  Zo zal er ruimte zijn, niet alleen voor het Sociaal Huis maar ook voor de werking van ondermeer De Sleutel en de psychologische ondersteuningsdiensten. Ook de sociale kruidenier nUniek zou verhuizen naar dit nieuwe gebouw.  Op de tweede en derde verdieping komen dan een 20-tal appartementen die de sociale huisvestingsmaatschappij IJzer en Zee zal verkopen of verhuren.  Zowel Duin en Polder als De Lovie zijn al vragende partij om enkele appartementen te voorzien voor personen met een verstandelijke beperking die zelfstandige kunnen wonen.  Met de vier bovengrondse bouwlagen krijgt dit nieuwe gebouw een etage meer dan het WZC Yserheem.  Bedoeling is verder ook dat er een interactie komt tussen beide gebouwen.
UIt de indieners zullen vijf ontwerpers gekozen worden door een jury.  In het voorjaar van 2020 zal uit dit vijftal de ontwerper gekozen worden die zal aangesteld worden.  Aan het hele project zou een kostenplaatje hangen van 6,3 miljoen euro.
Wat er dan vanaf 2024 kan gebeuren met de vrijgekomen gebouwen en terreinen van het huidig Ten Patershove, daarover is volgens schepen Jan Van Acker, die ook cultuur als bevoegdheid heeft, nog niets beslist.  Maar wellicht dat de nieuwe invulling best kan aansluiten bij de ernaast gelegen cultuursite. (DLD)