Peter Bossu (SP.a-open), die sinds 1 januari schepen is en cultuur tot zijn bevoegdheden mag rekenen, wil cultuur toch wat anders invullen dan zijn voorgangers.  Dat was vrijdagavond te horen op de cultuurreceptie die doorging in zaal Ingelram te Esen naar aanleiding van de start van het nieuwe werkjaar.  Hij weet dat hij als cultuurschepen in de voetsporen treedt van enkele legendarische voorgangers-schepenen maar toch wil hij geen copie zijn van hen, hij wil duidelijk zijn eigen stempel drukken op cultuur dat voor hem zeer rijk is in Diksmuide.  Met dank aan de vele vrijwilligers want zonder hen zou het Diksmuids cultuurleven van een lager niveau zijn. 

Bossu ziet cultuur als een kast met heel veel vakjes waarin iedere vereniging of project zijn plaats verdient.  Draagt de nieuwe cultuurschepen zowel muziekclub 4AD als Galerij Montanus een warm hart toe, hij wil evenzeer zijn best doen voor de plaatselijke toneelkring of fanfare.  Want het is net dat rijke aanbod, gemaakt door de 110 sociale-culturele verenigingen die actief zijn in Diksmuide, dat cultuur boeiend maakt.  Belangrijk is dan ook dat er voor de vele verenigingen een ondersteuningsbeleid is, dat ook in de dorpen moet voelbaar zijn.  De schepen wil dan ook op jaarbasis 10.000 Euro besteden aan nieuw materieel voor de ontmoetingscentra.  Daarnaast gaat er nog eens jaarlijks 50.000 Euro naar subsidiëring.  Het nieuw subsidiereglement heeft alvast de drempel verlaagd voor de projectsubsidiëring.   Peter Bossu is er zich echter van bewust dat dit reglement nog beter bekend moet gemaakt worden.  En hij wil ook zijn oor te luisteren leggen om in het najaar dit reglement te evalueren. 

De dorpsraden worden verder ondersteund, dorps- en wijkfeesten kunnen gratis muziekgroepen programmeren via de door Diksmuidse gesteunde VZW Coming Bands, CC Kruispunt zal blijvend een zo divers, ruim, kwalitatief en aantrekkelijk aanbod blijven geven aan democratische prijzen en Diksmuides cultuurcentrum trekt dit jaar ook naar de dorpen.  Zo is ze dit jaar te gast in Esen en Vladslo.  Ook in de bibliotheek komem nieuwe initiatieven.  In 2011 wordt in de dorpsbibliotheken het accent gelegd op de jeugdcollectie en in de hoofdbibliotheek komen ondermeer Japanse kijkkasten waarbij verhalen kunnen verteld worden via tekeningen.  Via vrijwilligers wil men de bib ook naar de scholen, dagmoeders en andere kinderopvang brengen.  En de nieuwe cultuurschepen bruist van ideeën : hij wil 14-18-initiatieven in dorpen ondersteunen, de DorpsOnThaalpunten worden verder geïnstalleerd en er komen aankondigingsborden voor openbare voorzieningen. 

Tenslotte wil schepen Bossu nog cultuur naar het stadspark brengen.  Hij wil iets doen met cultuur in het vernieuwde park, het park moet ook een ontmoetingsplaats met cultuur kunnen worden.  Het theaterplein moet er mogelijkheden kunnen bieden maar eerst moet nog een oplossing gezocht worden voor het “obstakel” van de oude kiosk.  Rest er nog het initiatief Beeldbank van Hout en Blooteland dat begin oktober een online beeldbank “Diksmuide verbeeldt” wordt. 

Intussen kan, nadat de vroegere voorzitter van de Culturele Raad, Joachim Commeene, om familiale redenen ontslag nam, Diksmuide ook op zoek naar een nieuwe voorzitter.  Wie zich hiervoor geroepen voelt, kan zich kandidaat stellen bij de secretaris van de Cultuurraad : frederik.demeyere@telenet.be Ook nieuwe bestuursleden of leden voor werkgroepen zijn bij hem welkom.

Foto : de nieuwe cultuurschepen Bossu (L) met zijn voorganger Seurynck (R)