Het beheersplan voor het beschermd landschap Oudlandpolders in Lampernisse dat in opdracht van de gemeenten Diksmuide, Alveringem en Veurne wordt opgemaakt door de Westvlaamse Intercommunale (WVI) heeft de relatie landbouw-natuur opnieuw op scherp gesteld.  Of lijkt dat enkel zo?  Met dit beheersplan wil Onroerend Erfgoed stimuleren dat er opnieuw meer koeien grazen op de weiden van Lampernisse. Landbouwers kunnen hierin vrijwillig meestappen.  Ze mogen dan wel hun weiland gedurende een jaar niet bemesten maar ze krijgen in ruil wel een extra vergoeding van 1.800 euro per jaar per hectare. Maar vooral landbouworganisatie ABS vertaalt dit,  bij monde van de plaatselijke voorzitter Joël Vancompernolle als een verbod op bemesten die het beheersplan oplegt aan de landbouwers.  Maar dat zogenaamde verbod werd al onmiddellijk tegengesproken door Peter Bossu van Natuurpunt De Bron.  Landbouwers worden immers niet verplicht mee te stappen in dit verhaal.

Volgens Joël Vancompernolle van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) moet men een boer laten boer zijn.  En dat kan voor hem niet langer in Lampernisse.  Indien men regels blijft opleggen aan de gebruikers van de weilanden, dan moet de overheid deze opkopen.  Landbouwers hebben het volgens hem al moeilijk genoeg om nog landbouwgronden te vinden.  En als men de nog vrije landbouwgronden nog eens bezwaard met allerlei regels, dan is het de vraag hoe vrijwillig de deelname van de landbouwers hieraan is als zij daar moeten in meestappen omdat ze anders geen gronden meer vinden.
Joël Vancompernolle is sinds 1 januari ook gemeenteraadslid van Idee Diksmuide en ook daar voelt hij zich ongetwijfeld gesteund in zijn protest tegen het beheersplan.  In 2016 werd dit plan immers al koel onthaald door toenmalig oppositieraadslid Marc Deprez van Idee Diksmuide.  Toen werd gesteld dat hiermee de landbouw stiefmoederlijk werd behandeld.  In 2016 stelde Marc Deprez tijdens de bespreking niets tegen natuurgebieden te hebben.  Maar de landbouw moet zich ook maximaal kunnen ontplooien.  Toen luidde het dat beperkingen, laat staan uitbreidingen van natuurgebieden uit den boze zijn.  Vraag is op vandaag hoe Marc Deprez zich nu zal opstellen tegenover dit beheersplan.  Steunt hij zijn partijgenoot in zijn protest of fluit hij hem terug want op vandaag is Marc Deprez immers zowaar milieuschepen van Diksmuide.  Een interessante spagaat om verder te volgen.
Op dit ABS-protest wordt inmiddels gereageerd vol onbegrip. Immers, in Lampernisse is er tot dusver een goede samenwerking tussen natuur en landbouw, zo vernemen we in natuurkringen.  Landbouwers kunnen er, en dat wordt ook gedaan, een beheersovereenkomst sluiten met de Vlaams Landmaatschappij (VLM).  Zo kan er in het kader van weidevogelbeheer of botanisch beheer een overeenkomst worden gesloten om het hooiland later te maaien.  Daarvoor krijgt de boer een vergoeding van 698 euro per hectare per jaar.  En zo zijn er nog specifieke maatregelen zodat deze vergoedingen kunnen oplopen tot 1.000 euro per jaar per hectare.  Al deze vergoedingen gebeuren op vrijwillige basis waarbij de landbouwers geld krijgen om zaken te doen of juist niet te doen.  In natuurkringen vreest men wel een herhaling van het pilootproject dat toenmalig minister Schauvliege wilde opzetten in Lampernisse.  In ruil voor vergoedingen wilde men toen komen tot een nog grotere samenwerking met de landbouw waarbij er extra maatregelen kwamen ten gunste van de natuur.  Maar ook toen werd dit door ABS vertaald in verbodsbepalingen waarna het project werd afgevoerd.  Peter Bossu van Natuurpunt maakt tenslotte nog de bedenking dat er heel wat vraag is naar de landbouwgronden die het Agentschap Natuur en Bos (ANB) er in eigen beheer heeft.  Niettegenstaande landbouwers deze gratis kunnen gebruiken mits het respecteren van beperkingen om de ontplooiing van de natuur niet te belemmeren, is de vraag van de landbouwers om deze gronden te kunnen gebruiken steevast groter dan het aanbod dat ANB kan geven van haar nog vrije gronden.  Vreemd als landbouwers nochtans tegen al deze beperkingen zijn.
Ook SP.a-raadslid en voormalig schepen Bieke Moerman tenslotte reageert vol ongeloof op het ABS-protest.  Ook zij stelt dat, in tegenstelling tot wat door ABS wordt beweerd, de boeren wel degelijk kunnen blijven bemesten zoals ze dat willen, er zijn geen nieuwe verbodsbepalingen. Alleen als landbouwers een premie van Onroerend Erfgoed willen krijgen, dan staat daar volgens haar een bemestingsvermindering tegenover. (DLD)