Van dinsdag 18 tot en met maandag 24 december is er in het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke de Warmste Week, de radiomarathon van Studio Brussel waarbij men via allerlei acties zoveel mogelijk geld wil inzamelen voor meer dan 1.000 goede doelen.  En ook in Diksmuide, waar men ook een aantal goede doelen kan steunen, begint men zich stilaan warm te lopen.  Er zijn reeds enkele acties verbonden aan de Diksmuidse goede doelen, maar er kunnen er natuurlijk nog altijd een beetje bij.  Daarvoor kan men terecht op www.dewarmsteweek.stubru.be.

In Diksmuide is alvast de sociale onderneming De Groene Kans, die sinds dit jaar zijn stek heeft op het provinciaal domein IJzerboomgaard, geselecteerd als goed doel.  Met de opbrengst wil men ’t Land van Vlierbos uitbouwen dat op IJzerboomgaard open moet gaan vanaf het paasverlof 2019.  Daar wil men nu ook een groep werknemers een job aanbieden binnen de horeca.  Met verschillende activiteiten binnen De Groene Kans als groenonderhoud bij openbare besturen, het kweken van kruiden, de productie van biologische confituren en nu ook de uitbating van de horecazaak met een kinderboerderij en een zelfpluktuin op het provinciaal domein probeert men zoveel mogelijk mensen te bereiken die anders buiten de arbeidsmarkt dreigen te vallen.  Nu reeds doet men een oproep om alvast deel te nemen aan één van de Warmathons.  Een groep werknemers van De Groene Kans heeft zich al ingeschreven voor de warmathon op zondag 23 december in Brugge.

De Open Link  is een woon- en zorgcentrum in Woumen dat zich ondermeer specialiseert in de verzorging van dementerende bejaarden. Ze wil hierbij een voortrekkersrol spelen en wenst nu te investeren in de nieuwste digitale hulpmiddelen teneinde de dementerenden en hun families (kinderen, kleinkinderen, vrienden,…) samen te helpen om dementie tegen te gaan of ten minste te vertragen. Door de aankoop van een “Beleef TV” willen ze deze doelstellingen verwezenlijken.
Voor hen zullen de leerlingen van de Woumense vrije basisschool op vrijdag 14 december tussen 13.30 u en 15 u tijdens een sponsortocht samen wandelen of lopen, en dit minstens over de afstand die de Woumenaars later zullen afleggen in het kader van de “De Kruistocht van Gauthier van Woumen”.  En die kruistocht wordt tussen maandag 17 en dinsdag 18 december gedaan door 4 vrijwilligers die de 84 kilometer tussen Woumen en Wachtebeke in één dag willen afleggen. De Woumense reus Gauthier zal ook zijn opwachting maken in Wachtebeke om de wandelaars te verwelkomen. Op zaterdag 15 december is er tussen 13.30 u en 15 uur nog een kersttrial in Woumen en van 15 december tot 24 december zal het bewonersplatform De Blankaartklok ook nog proberen 625 kerstballen, evenveel als er huizen zijn in Woumen, te verkopen die dan, met een speciale wens, in een 6 meter hoge kerstboom kunnen opgehangen worden.

De VZW De Helpende Hand uit Beerst probeert de mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving een duwtje in de rug te geven met voedselpaketten en kledij die ze inzamelt. Daarnaast gaat ze ook om de 2 jaar met een duizendtal opvangkinderen, mensen met een handicap, kansarme gezinnen naar Bobbejaanland. De V.Z.W. betaalt het vervoer en de ingang.  Voor hen organiseert Yoeri Despierre op zaterdag 17 en zondag 18 november “Leke on fire”, een diner met feestje in Hof ter Molen in Leke.  En Kadens tovert op donderdag 20 en vrijdag 21 december de Diksmuidse kunstenacademie en de bib tussen 17.30 u en 20 u om tot een wellness-oord van verhalen, theater, muziek, dans, beeld, glühwein en warme chocolade. En er is een slotshow om 20 uur in CC Kruispunt.  Men nodigt ook de allerkleinsten van 3 tot 10 jaar uit om in hun pyjama te komen genieten van de sprookjesachtige wereld van flanellen verhalen, magische melodieën en betoverende dansacts.

Als mensen ziek zijn, dan hebben ze er alles voor over om te genezen. Toch komt er misschien een dag dat genezen niet meer kan, menswaardig leven tot aan de dood, dat is voor de meeste mensen wel mogelijk. Veel mensen willen deze laatste levensperiode thuis doorbrengen. Soms kan dit een zware opdracht betekenen. vzw Palliatieve Zorgen Westhoek-Oostende wil patiënten en de mensen die hen dierbaar zijn hierbij ondersteunen. Er is aandacht voor het lichamelijke comfort : de pijn-en symptoomcontrole wordt in samenspraak met de huisarts geoptimaliseerd. Daarnaast is er ook ruimte om te luisteren naar het verhaal van de patiënt en zijn familie.

Natuurpunt De Bron vzw is een regionale koepelvereniging van natuur- en milieuverenigingen, actief tussen Ijzer en Leie in West-Vlaanderen. Zij heeft haar stek op het kasteel Blankaartkasteel.  Met haar werking wil ze de kwetsbare en bedreigde natuur beschermen.  Ze zorgt voor aankoop, beheer en openstelling van natuurgebieden. (DLD)